GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Kinh doanh rượu là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Để tiến hành hoạt động kinh doanh này cần phải xin Giấy phép kinh doanh rượu. Luật Thành Đô xin giới thiệu quy trình thủ tục và dịch vụ của Luật Thành Đô liên quan đến hoạt động xin cấp giấy phép kinh doanh rượu.

 

Xin giấy phép kinh doanh rượu

Description: http://luatthanhdo.vn/UploadFile/images/clip_image001.jpg

Kinh doanh rượu là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh rượu cần phải xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng tiến hành hoạt động này công ty Luật Thành Đô xin giới thiệu quy trình xin cấp giấy phép và dịch vụ của Luật Thành Đô liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

2. Thông tư số 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu 

II. THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP

1. Các điều kiện xin cấp Giấy phép:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 nghị định số 94/2012/NĐ-CP nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu: Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

d) Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

(Luật Thành Đô tư vấn và trực soạn thảo phương án phù hợp)

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép:

Hồ sơ và thủ tục:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu ( Do Luật Thành Đô soạn thảo )

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu).  

3. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: ( Do Luật Thành Đô hỗ trợ soạn thảo cho đúng với quy định pháp luật )

a) Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

b) Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

c) Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

d) Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

4. Báo cáo kết quả, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: ( Do Luật Thành Đô soạn thảo trên tình hình thực tế của doanh nghiệp )

a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp;

b) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn;

5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); ( Do Luật Thành Đô và đối tác phối hợp cung cấp )

6. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh); ( Do Luật Thành Đô và đối tác phối hợp cung cấp )

7. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh; ( Do Luật Thành Đô và đối tác phối hợp cung cấp )

8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển; ( Do Luật Thành Đô cung cấp )

9. Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên); ( Do Luật Thành Đô cung cấp )

10. Hồ sơ về kho hàng bao gồm: ( Do Luật Thành Đô cung cấp )

a) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

b) Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng;

III. DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Đại diện, hoàn tất các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng bao gồm:

1.         Soản thảo toàn bộ hồ sơ hợp lệ phục vụ cho việc xin cấp giấy phép

2.        Thay mặt Khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ,   theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

3.         Nhận kết quả và bàn giao Giấy phép kinh doanh rượu cho Khách hàng.

4.         Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Khách hàng.

Tư vấn miễn phí một năm các vấn đề pháp lý phát sinh trong trong lĩnh vực hoạt động.

Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

 Mọi vướng mắc pháp lý xin vui lòng liên hệ công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ miễn phí thông qua địa chỉ Email luatthanhdo@gmail.com, ĐT: 04.6680.6683 / Hot 0982.976.486 hoặc Website: http://luatthanhdo.com

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Điện thoại: 0982 976 486 - 0914 315 886
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 6680 6683 - (024) 3789 8686

Bình luận