Một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ưu đãi đầu tư là một trong những chế định có tính hiệu quả cao của pháp luật đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước, ổn định đời sống xã hội. Tùy thuộc vào địa bàn đầu tư, lĩnh vực đầu tư, chính sách ưu đãi đối với từng dự án của nhà đầu tư cũng có sự khác biệt nhất định. Sau đây, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết “Một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh” để Quý khách hàng tham khảo.

Một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

2.1. Loại địa bàn được hưởng chính sách địa bàn ưu đãi đầu tư

- Địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Dự án tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư như đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Ngoại lệ:

-Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dù đặt dự án nằm trong địa bàn ưu đãi đầu tư vẫn không được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư về địa bàn.

- Trừ dự án sản xuất ô tô mặc dù thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng nếu dự án này đặt tại địa bàn được ưu đãi đầu tư vẫn được hưởng ưu đãi về địa bàn.

2.2. Danh dách các địa bàn được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư

Căn cứ Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP, danh sách địa bàn tỉnh được hưởng ưu đãi đầu tư gồm có:

 

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trường hợp dự án của nhà đầu tư đặt trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng một, một số hoặc toàn bộ các chính sách ưu đãi đầu tư như sau:

Thứ nhất: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thứ hai: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

Thứ ba: Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Thứ tư: Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tối đa 70 năm(các dự án khác 50 năm).

Thứ năm, giảm số tiền ký quỹ từ 25-30% để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư.

Chi tiết mức thuế được miễn giảm sẽ nêu trong bài “Ưu đãi thuế khi đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư căn cứ trên các giấy tờ pháp lý như sau để xác định chế độ ưu đãi đầu tư mà mình được hưởng:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trường hợp nhà đầu tư không thuộc diện phải xin cấp các giấy chứng nhận nêu trên, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư (như cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan đất đai,….).

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận