Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP
về xử lý dữ liệu cá nhân

Tầng 6, Star Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
T2-T6 08:00-17:00 
DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁP LÝ
Dữ liệu cá nhân là vấn đề liên quan chặt chẽ đến quyền con người, quyền công dân, an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu, công nghệ thông tin trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.
Tại Việt Nam, sự ra đời của Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động về bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân.
Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ “TƯ VẤN TUÂN THỦ NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN”. Nhằm hướng đến tư vấn cụ thể, chi tiết từ đó hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng cho doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nắm rõ quy định. Giúp cho doanh nghiệp xây dựng các văn bản, quy trình nội bộ để thực hiện, nhằm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hotline : 0919089888

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

(Thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân)

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ TUÂN THỦ NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO DOANH NGHIỆP

Tư vấn chi tiết về nội dung doanh nghiệp cần làm
Xây dựng, soạn thảo các văn bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

 Xây dựng, soạn thảo các văn bản
Xây dựng, soạn thảo các văn bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Lập hồ sơ đánh giá tác động
Soạn thảo hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
Làm việc với cơ quan có thẩm quyền
Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định
Hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)
Hỗ trợ khách hàng trong giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có) phát sinh từ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.
Mặt khác tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, quy định mức phạt tiền như sau:
➥ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không tiến hành và lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
+ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Kiểm soát, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân;
+ Bên Xử lý dữ liệu cá nhân không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân;
+ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân không được xác lập bằng văn bản có giá trị pháp lý của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân.
➥ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng: Áp dụng đối với hành vi không bảo đảm sự có sẵn của Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và không gửi Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân 01 bản chính sau khi tổ chức, doanh nghiệp đi vào hoạt động trong thời gian 60 ngày làm việc.
Theo như những quy định và phân tích ở trên, có thể thấy rằng theo tinh thần của Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, mức phạt vi phạm đối với hành vi không thông báo hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân là mức xử phạt cao. Vì vậy, các tổ chức cần nghiêm túc thực hiện việc lập và thông báo hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật để hạn chế tối đa các rủi ro về pháp lý. Theo đó, các cơ quan, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (cần chuẩn bị để nộp và lưu trữ 01 bộ tại doanh nghiệp để đáp ứng quá trình kiểm tra của Bộ Công an) và hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
Xây dựng Quy chế nội bộ, quy trình nội bộ để áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ dữ liệu cá nhân
Doanh nghiệp cần tiến hành xây dựng Quy chế nội bộ, quy trình nội bộ phù hợp, phối hợp giữa các phòng ban, biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân
Xây dựng Quy chế nội bộ, quy trình nội bộ dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, các dịch vụ, sản phẩm kinh doanh của mình để xây dựng Quy chế nội bộ, quy trình phù hợp, phối hợp giữa các phòng ban, các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Ban hành văn bản thành lập bộ phận chuyên trách để đảm bảo tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ban hành văn bản để thành lập bộ phận chuyên trách, chỉ định người đứng đầu bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ tại doanh nghiệp nhằm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

CÁC THỦ TỤC NỘI BỘ DOANH NGHIỆP VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xây dựng thỏa thuận giữa Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và Bên Xử lý dữ liệu dữ liệu cá nhân
Căn cứ vào trình độ kỹ thuật, chi phí thực hiện, tính chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân, khả năng xảy ra hành vi vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm đối với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có cách thức triển khai xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp.
Trên cơ sở kết hợp các biện pháp trên nhằm đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân nhằm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế tối đa khả năng xảy ra hành vi vi phạm và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 Xây dựng, rà soát và bổ sung Hợp đồng mẫu và các tài liệu liên quan
Xây dựng, rà soát và bổ sung Hợp đồng mẫu và các tài liệu liên quan đáp ứng yêu cầu để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn nội bộ
Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn nội bộ tuân thủ quy định Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân là thủ tục hành chính mà Doanh nghiệp phải thực hiện khi có thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân, Doanh nghiệp xử lý dữ liệu phải chuẩn bị Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Hồ sơ này phải được chuẩn bị theo biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, bao gồm thông tin của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân. Việc đánh giá tác động do Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) thẩm định. Hồ sơ đánh giá tác động cần được điều chỉnh/cập nhật cho phù hợp trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà các tổ chức xử lý.
Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân lập và lưu giữ Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của mình kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân. Nội dung hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm:
- Thông tin và chi tiết liên lạc của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân;
- Họ tên, chi tiết liên lạc của tổ chức được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân;
- Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
- Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý;
- Tổ chức, cá nhân nhận dữ liệu cá nhân, bao gồm tổ chức, cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam;
- Trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài;
- Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân; thời gian dự kiến để xóa, hủy dữ liệu cá nhân (nếu có);
- Mô tả về các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng;
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xử lý dữ liệu cá nhân; hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra, các biện pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ, tác hại đó.
Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân cần cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân khi có sự thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam
Bên chuyển dữ liệu ra nước ngoài gửi 01 bản chính hồ sơ tới Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.
Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, gồm:
- Thông tin và chi tiết liên lạc của Bên chuyển dữ liệu và Bên tiếp nhận dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam;
- Họ tên, chi tiết liên lạc của tổ chức, cá nhân phụ trách của Bên chuyển dữ liệu có liên quan tới việc chuyển và tiếp nhận dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam;
- Mô tả và luận giải mục tiêu của các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Công dân Việt Nam sau khi được chuyển ra nước ngoài;
- Mô tả và làm rõ loại dữ liệu cá nhân chuyển ra nước ngoài;
- Mô tả và nêu rõ sự tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chi tiết các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng;
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xử lý dữ liệu cá nhân; hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra, các biện pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ, tác hại đó;
- Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP trên cơ sở biết rõ cơ chế phản hồi, khiếu nại khi có sự cố hoặc yêu cầu phát sinh;
- Có văn bản thể hiện sự ràng buộc, trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân chuyển và nhận dữ liệu cá nhân của Công dân Việt Nam về việc xử lý dữ liệu cá nhân.
Bên chuyển dữ liệu ra nước ngoài cần cập nhật, bổ sung Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài khi có sự thay đổi về nội dung hồ sơ đã gửi cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

5 LÝ DO NÊN CHỌN DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI LUẬT THÀNH ĐÔ

Kinh nghiệm
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ là một trong những công ty luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tác trong và ngoài nước.
nhân lực
LUẬT THÀNH ĐÔ có đội ngũ luật sư dày kinh nghiệm và chuyên nghiệp, được đào tạo tại các cơ sở có uy tín trong nước và quốc tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên môn cao.
chất lượng dịch vụ
Với sự tận tâm trong từng hoạt động, Chúng tôi đã đang cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao. Nhận được sự hài lòng của hơn 2000+ khách hàng và giải quyết được vụ việc phức tạp.

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty LUẬT THÀNH ĐÔ là một trong những công ty Luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam, trong những năm đầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. LUẬT THÀNH ĐÔ được thành lập dựa trên sự kết hợp của một nhóm Luật sư trẻ có tâm huyết với nghề và mong muốn xây dựng một hãng luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý. Phấn đấu trở thành một hãng luật Việt Nam mang tầm quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của nghề Luật sư tại Việt Nam.
Tên gọi Luật Thành Đô mang ý nghĩa là một công ty luật của thành phố Thủ đô. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua Luật Thành Đô đã không ngừng phát triển, khẳng định được uy tín và thương hiệu đối với khách hàng trong nước và quốc tế.
ưu đãi
Sau khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Chúng tôi, Quý khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi:
- Giảm 10% cho phí dịch vụ tiếp theo
- Hoặc giảm 5% nếu lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp
chi phí
Công ty Luật Thành Đô cam kết cung cấp các dịch vụ trọn gói với chi phí tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường. Cam kết không chi phí phát sinh.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN CHI TIẾT NHẤT VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN TUÂN THỦ
NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

GỌI NGAY

Hỗ trợ khách hàng 24/24

0919089888