T2-T7 08:00-21:00 

giấy phép rượu

liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí
0919089888

Giấy phép phân phối rượu
Giấy phép bán buôn rượu
Giấy phép bán lẻ rượu
Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

0919 089 888

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CÁC LOẠI

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Giấy phép phân phối rượu là bằng chứng pháp lý, chứng minh hoạt động kinh doanh rượu đã đáp ứng hoàn toàn đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh rượu.

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Giấy phép bán buôn rượu là giấy phép được cấp bởi Sở Công Thương xét duyệt và cho phép doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh rượu tại Việt Nam, trong đó có bán buôn rượu.

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

Giấy phép bán lẻ rượu là điều kiện bắt buộc nếu các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán lẻ rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên. Hoạt động bán lẻ được hiểu là hoạt động bán rượu cho người tiêu dùng để sử dụng mà không nhằm mục đích để bán lại.

GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là giấy phép hoạt động bán trực tiếp cho người mua để sử dụng tại địa điểm bán hàng.

GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

GIẤY PHÉP
PHÂN PHỐI RƯỢU

GIẤY PHÉP
BÁN BUÔN RƯỢU

CÁC LOẠI MẪU GIẤY PHÉP RƯỢU

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP GIẤY PHÉP RƯỢU TẠI LUẬT THÀNH ĐÔ

Tư vấn doanh nghiệp về các bày trí, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết của cơ sở phân phối, bán buôn, bán lẻ hoặc bán rượu tiêu dùng tại chỗ về các thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ cần thiết để xây dựng hồ sơ

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ

Tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở để tiếp đoàn thẩm định cơ sở

Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là các loại giấy phép kinh doanh rượu

Đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định cơ sở theo quy định của nhà nước

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép

LIÊN HỆ NGAY được
TƯ VẤN MIỄN PHÍ và báo giá ưu đãi nhất
0919089888

DỊCH VỤ TƯ VẤN, XỬ LÝ TRỌN GÓI HOẶC TUỲ CHỌN THEO TỪNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
✅Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
✅Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên;
✅Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định;
✅Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;
✅Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài;
✅Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định;

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

01

Hồ sơ xin giấy phép phân phối rượu

02

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu bao gồm:
✅ Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu;
✅Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
✅Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu (nếu có kinh doanh) theo quy định.
✅Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;
✅Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
➥ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
➥ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
✅Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
➥ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
➥ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu;
✅Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng;

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

✅Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
✅Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
✅Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
✅Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
✅Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
✅Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu

03

Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu

04

✅Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu;
✅Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
✅Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
✅Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;
✅Bản sao:
➥ Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ;
➥ Bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.
✅Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
➥ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
➥ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.
✅Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng;

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

✅Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
✅Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
✅Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
✅Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
✅Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện xin giấy phép bán lẻ rượu

05

Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu

06

✅Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu;
✅Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
✅Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. (Hợp đồng thuê trụ sở);
✅Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;
✅Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;
✅Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu;
✅Bảng kê thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại khu vực kinh doanh rượu;
✅Bảng kê thiết bị phòng cháy chữa cháy;

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

✅Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
✅Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
✅Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
✅Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

Điều kiện xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

07

Hồ sơ xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

08

✅Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo;
✅Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh;
✅Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
✅Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;
✅Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
✅Bảng kê thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại khu vực kinh doanh rượu;
✅Bảng kê thiết bị phòng cháy chữa cháy;

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

LIÊN HỆ NGAY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0919089888

5 LÝ DO NÊN CHỌN DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI LUẬT THÀNH ĐÔ

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty LUẬT THÀNH ĐÔ là một trong những công ty Luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam, trong những năm đầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. LUẬT THÀNH ĐÔ được thành lập dựa trên sự kết hợp của một nhóm Luật sư trẻ có tâm huyết với nghề và mong muốn xây dựng một hãng luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý. Phấn đấu trở thành một hãng luật Việt Nam mang tầm quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của nghề Luật sư tại Việt Nam.
Tên gọi Luật Thành Đô mang ý nghĩa là một công ty luật của thành phố Thủ đô. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua Luật Thành Đô đã không ngừng phát triển, khẳng định được uy tín và thương hiệu đối với khách hàng trong nước và quốc tế.
Kinh nghiệm
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ là một trong những công ty luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tác trong và ngoài nước.
nhân lực
LUẬT THÀNH ĐÔ có đội ngũ luật sư dày kinh nghiệm và chuyên nghiệp, được đào tạo tại các cơ sở có uy tín trong nước và quốc tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên môn cao.
chất lượng dịch vụ
Với sự tận tâm trong từng hoạt động, Chúng tôi đã đang cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao. Nhận được sự hài lòng của hơn 2000+ khách hàng và giải quyết được vụ việc phức tạp.
chi phí
Công ty Luật Thành Đô cam kết cung cấp các dịch vụ trọn gói với chi phí tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường. Cam kết không chi phí phát sinh.
ưu đãi
Sau khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Chúng tôi, Quý khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi:
- Giảm 10% cho phí dịch vụ tiếp theo
- Hoặc giảm 5% nếu lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng

Tầng 6, Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu dô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại

0919 089 888

Email

luatsu@luatthanhdo.com.vn