Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục 2024

Rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh và thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do vậy hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm này phải tuân thủ những điều kiện, thủ tục nhất định. Đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ, hiện nay theo quy định mới, thương nhân không còn phải làm thủ tục xin cấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ như trước đây mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ và thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Tại sao cần đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ?

- Tuân thủ quy định pháp luật: Căn cứ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP, về nguyên tắc quản lý rượu: 

" ... thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện..."

Theo đó, thương nhân kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Bảo vệ người tiêu dùng: Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ đảm bảo rằng người tiêu dùng mua rượu từ các cửa hàng có nguồn gốc và chất lượng được kiểm tra. Các doanh nghiệp bán rượu cần tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng rượu được bán ra là an toàn để tiêu thụ.

Nâng cao niềm tin và uy tín: Việc đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp có thể tự tin khẳng định tính chuyên nghiệp và uy tín trong hoạt động kinh doanh rượu.

2. Điều kiện đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

2.1. Điều kiện đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Để đáp ứng điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, theo quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng các điều kiện như sau:

(1) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh;

(3)  Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;

(4) Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

2.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán rượu tiêu dùng tại chỗ

- Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

- Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;
- Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân;

- Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định;

3. Thủ tục xin đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

3.1. Nguyên tắc quản lý rượu

- Về nguyên tắc quản lý rượu, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP này.

- Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

- Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3.2. Danh mục hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

- Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

- Cơ quan thực hiện:

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cách thức thực hiện:

+ Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận đã đăng ký cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

DỊCH VỤ XIN CẤP PHÉP ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

- Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

- Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện, thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định;

- Tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Nếu có);

- Nhận kết quả: Giấy xác nhận đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

- Bàn giao kết quả cho Quý khách;

Bài viết cùng chủ đề:

Tư vấn thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô để khách hàng thực hiện Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua hotline 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận