Tư vấn giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc tổ chức, cá nhân chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh và thu lợi nhuận. Hiện nay, nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của các Nhà đầu tư ngày một tăng cao. Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các Nhà đầu tư trong việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hay còn gọi là giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách bài viết Tư vấn giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài;

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Để xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(2) Nhà đầu tư không được đầu tư kinh doanh các nghề mà pháp luật Việt Nam cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam hay nói cách khác thì những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam hiện nay đang cấm thì nhà đầu tư không thể xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài đối với các ngành nghề này;

(3) Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

(4) Có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên khi xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

(5) Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư;

(6) Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư;

Thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại điều 59 Luật đầu tư 2014, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư ra nước ngoài) đối với các dự án không thuộc trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm những tài liệu sau:

(1) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT);

(2) Quyết định của nhà đầu tư khi xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

(3) Tài liệu chứng minh tư cách Nhà đầu tư gồm:

- Đối với cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác;

- Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư;

(4) Văn bản cam kết tự thu xếp nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư khi xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

(5) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với việc đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ;

(6) Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án khi xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài:

- Dự án năng lượng;

- Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản;

- Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

* Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư gồm một trong các loại sau:

- Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất;

- Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất;

- Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư;

(7) Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư khi xin cấp giấy phép đầu tư;

(8) Báo cáo tài chính của Nhà đầu tư đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đối chiếu với quy định tại Điều 15 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, trình tự thủ tục cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời lấy ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nếu vốn đầu tư dự kiến chuyển ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp, nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần sửa đổi bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài đã hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính: Cục Đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ. Trong đó có 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao.

Thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

V. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các Nhà đầu tư, hiện nay Luật Thành Đô đang cung cấp ba gói dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể Luật Thành Đô sẽ trình bày ở các mục dưới đây.

5.1. Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài trọn gói

Khách hàng sử dụng trọn gói dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Luật Thành Đô. Nếu khách hàng lựa chọn sử dụng gói dịch vụ này, Quý khách sẽ được:

- Luật Thành Đô tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc có liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

- Luật Thành Đô xây dựng và dự thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Luật Thành Đô sẽ đại diện Quý khách liên hệ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình nộp, sửa đổi, bổ sung, giải trình và nhận Giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

- Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật Thành Đô hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Quý khách.

Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5.2. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Luật Thành Đô chuẩn bị tài liệu, Quý khách tự xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Nếu Quý khách sử dụng gói dịch vụ này, Luật Thành Đô chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc có liên quan về thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

- Xây dựng và dự thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Hướng dẫn, phối hợp với Quý khách để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

5.3. Dịch vụ tư vấn miễn phí thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư

Đối với gói dịch vụ này, Luật Thành Đô  tư vấn miễn phí cho Quý khách khi Quý khách thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Việc tư vấn của Luật Thành Đô bao gồm:

- Tư vấn cho Quý khách các điều kiện cần phải đáp ứng khi Quý khách xin cấp phép.

- Hướng dẫn Quý khách chuẩn bị một số tài liệu có liên quan.

- Hướng dẫn Quý khách quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục đầu tư ra nước ngoài dành cho quý khách hàng là nhà đầu tư. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết khác của Luật Thành Đô về lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, đầu tư vào Việt Nam và xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại chuyên mục tư vấn đầu tư của Luật Thành Đô. Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận