LY HÔN Ở TUỔI 75?

Họ đã chung sống vợ chồng hơn nửa thế kỷ, có với nhau 7 đứa con và hầu hết đã thành gia thất. Người con lớn năm nay đã 50 tuổi, cháu chắt nội ngoại đề huề, nhưng vì những mâu thuẫn không thể hòa giải, cặp vợ chồng già này đã viết đơn đưa nhau ra tòa khẩn thiết xin được ly dị ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

Xem thêm

LY HÔN Ở TUỔI 75?

Họ đã chung sống vợ chồng hơn nửa thế kỷ, có với nhau 7 đứa con và hầu hết đã thành gia thất. Người con lớn năm nay đã 50 tuổi, cháu chắt nội ngoại đề huề, nhưng vì những mâu thuẫn không thể hòa giải, cặp vợ chồng già này đã viết đơn đưa nhau ra tòa khẩn thiết xin được ly dị ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

BÀN VỀ THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HIỆN NAY

Những năm gần đây, tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam luôn được đánh giá ở mức độ cao nhất trong tất cả các lĩnh vực quản lý, mặc dù các cấp có thẩm quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý. Qua công tác than