Giấy phép tư vấn du học: Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục 2024

Giấy phép tư vấn du học là gì? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hay còn gọi là Giấy phép tư vấn du học. Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các đơn vị đáp ứng các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật.

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ: Tư vấn Điều kiện, hồ sơ, thủ tục chi tiết 2024

Tư vấn trọn gói điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ uy tín nhất 2024