Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học là gì? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hay còn gọi là Giấy phép tư vấn du học. Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các đơn vị đáp ứng các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học là gì? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hay còn gọi là Giấy phép tư vấn du học. Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các đơn vị đáp ứng các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật.