Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Tư vấn các điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động toàn quốc. Hướng dẫn quý khách hàng xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Xem thêm

Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Tư vấn các điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động toàn quốc. Hướng dẫn quý khách hàng xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa năm 2019

Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Hướng dẫn chuẩn bị và xin giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Quy định về bộ máy nhân sự trung tâm tư vấn du học

Luật Thành Đô tư vấn xây dựng bộ máy nhân sự chuyên trách của trung tâm tư vấn du học theo quy định của pháp luật hiện nay

Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động

Luật Thành Đô tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động

Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động

Tư vấn các điều kiện của Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động khi xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động