Thành lập công ty tại Hà Nội - Những điều cần biết 2024

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh doanh và đầu tư nên nhu cầu thành lập công ty tại Hà Nội ngày càng được quan tâm, chú trọng. Bài viết này của Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý khách hàng nội dung hướng dẫn chi tiết nhất về quy trình thành lập công ty tại Hà Nội, giúp bạn nắm rõ về điều kiện cần thiết, trình tự thủ tục, hồ sơ cũng như các chi phí liên quan mới nhất cần chuẩn bị.

Thành lập công ty tại Hà Nội

Khi nào cần thành lập công ty?

Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển cần thiết phải huy động thêm nguồn lực và tổ chức lại mô hình quản lý thì việc thành lập công ty sẽ giúp các cá nhân/tổ chức hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh. Từ đó thu hút thêm các nhà đầu tư và huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, giúp dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khi nào cần thành lập công ty

- Thành lập công ty là bước đầu tiên để gia nhập vào thị trường. Quý khách hàng nên xem xét việc thành lập công ty (doanh nghiệp) khi quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh lớn dần, có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.

- Các hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Khi thành lập công ty, nhất là tại các trung tâm kinh tế lớn như thủ đô Hà Nội, trách nhiệm pháp lý của bạn sẽ được giới hạn, giúp bạn an tâm hơn trong công việc kinh doanh, điều hành bộ máy tổ chức.

Thành lập công ty tại Hà Nội có những lợi thế gì?

Các loại hình Doanh nghiệp phổ biến hiện nay tại Hà Nội

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến bao gồm:

Các yếu tố giúp lựa chọn loại hình doanh nghiệp tại Hà Nội cho phù hợp

STT YẾU TỐ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1

Tính chất và quy mô hoạt động

- Loại hình sản phẩm/dịch vụ

- Quy mô hoạt động

- Số lượng thành viên tham gia

2

Mức độ trách nhiệm

- Trách nhiệm cá nhân

- Mức độ rủi ro

3

Khả năng huy động vốn

- Nhu cầu huy động vốn;

- Khả năng tiếp cận nguồn vốn

4 Chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp
5 Mức độ phức tạp của thủ tục thành lập
6 Chi phí hoạt động công ty
7 Quyền lợi và nghĩa vụ
8

Bên cạnh các yếu tố trên, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc

- Xu hướng thị trường;

- Chính sách của Nhà nước;

Điều kiện thành lập công ty ở Hà Nội cần đáp ứng

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, để thành lập công ty cần đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

1. Điều kiện về tên Công ty

- Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính của công ty, phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

- Tên tiếng Việt của công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau: "Loại hình công ty" + "Tên riêng". Ví dụ: "Công ty Cổ phần Nguồn Nhân Lực Quốc Gia"

- Tên công ty không được phép đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký. Quý Khách hàng có thể truy cập website: Tra cứu tên công ty để kiểm tra xem tên công ty cần đặt có trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các công ty đã thành lập trước đó không

- Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Ví dụ: "Công ty TNHH Một thành viên Hội Nông dân Việt Nam" - Việc sử dụng tên riêng "Hội Nông dân Việt Nam" trong tên công ty là vi phạm quy định vì Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam.

- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ví dụ: "Công ty TNHH Một thành viên Chùa Một Cột" - Việc sử dụng tên "Chùa Một Cột" trong tên công ty là vi phạm truyền thống văn hóa vì Chùa Một Cột là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, là biểu tượng của kiến trúc Việt Nam.

2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Công ty được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Điều này có nghĩa là bạn có thể đăng ký kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào mà luật pháp Việt Nam không cấm. Danh sách các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Khi thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh thực hiện như sau:

- Quý Khách hàng lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để đăng ký ngành, nghề kinh doanh (Tham khảo hệ thống ngành nghề này tại website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc các cổng thông tin điện tử về đăng ký kinh doanh)

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

+ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp bao gồm: Các điều kiện về vốn điều lệ, số lượng thành viên sáng lập, trụ sở chính...

+  Đáp ứng đầy đủ theo quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành: Mỗi ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có những quy định riêng về điều kiện kinh doanh. Quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ các quy định này trước khi đăng ký kinh doanh.

- Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ví dụ: "Ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm" - Ngành nghề kinh doanh này không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành nghề này được quy định tại Luật Việc làm 2013. Do đó, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề này, bạn cần ghi theo quy định tại Luật Việc làm 2013, cụ thể là: "7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ việc làm"

3. Điều kiện về vốn điều lệ

- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

- Thành viên công ty, cổ đông góp vốn phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

4. Điều kiện về địa chỉ của công ty

- Địa chỉ trụ sở của công ty là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ của công ty phải được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quốc gia; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

- Địa chỉ trụ sở công ty phải thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

- Địa chỉ công ty không được đặt tại nhà tập thể hoặc nhà chung cư.

5. Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty

(1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(2) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

(3) Không bị nợ thuê hoặc “treo thuế” trên dữ liệu của Tổng cục thuế;

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật:

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty Công ty TNHH một thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu), Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty cổ phần: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp khi người này cũng xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty tại Hà Nội

Quy trình thành lập công ty tại Hà Nội

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hà Nội

Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hồ sơ thành lập công ty được quy định chi tiết và đầy đủ tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

(4) Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Đối với công ty TNHH một thành viên: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức; Của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Các tài liệu ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng theo quy định);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ thành lập công ty;

2. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Bước 1: Tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp

- Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

- Chọn "Đăng ký tài khoản".

- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và kích hoạt tài khoản (thời gian xem xét kích xác minh kích hoạt tài khoản tối đa 02 ngày làm việc).

Bước 2: Kê khai thông tin thành lập công ty

- Sau khi tài khoản được kích hoạt, đăng nhập hệ thống và chọn "Kê khai thông tin thành lập doanh nghiệp".

- Điền đầy đủ thông tin trên trường thông tin theo hướng dẫn, bao gồm: Tên công ty; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Trụ sở chính; Thành viên/cổ đông sáng lập; Người đại đại diện theo pháp luật, Thông tin về thuế, bảo hiểm, hoá đơn điện tử; Thông tin uỷ quyền;…

- Lưu ý tuân thủ hướng dẫn cụ thể từng mục thông tin trong Cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Scan và tải lên hồ sơ

Scan toàn bộ hồ sơ thành file PDF, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật.

- Các tài liệu khác có liên quan.

- Truy cập hệ thống và chọn "Tải lên hồ sơ".

- Chọn file PDF đã scan và tải lên hệ thống.

Bước 4: Truy cập hệ thống và chọn "Thanh toán lệ phí".

- Chọn phương thức thanh toán (trực tuyến hoặc tại quầy ngân hàng).

- Thanh toán lệ phí thành lập công ty và lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bước 5: Nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận:

- Truy cập hệ thống và chọn "Nộp hồ sơ".

- Hệ thống sẽ tự động tạo và gửi email xác nhận hồ sơ đã được nộp kèm theo giấy biên nhận.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Tuy nhiên trên thực tế tiến hành thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, thời gian có thể kéo dài 5-8 ngày làm việc trong trường hợp cần xác minh làm rõ một số nội dung và sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Nhận được thông báo hợp lệ trên hệ thống. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi về địa chỉ trụ sở công ty qua đường bưu điện (Cụ thể là Vietnam Post)

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Bạn sẽ nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty lại từ đầu.

4. Nhận kết quả

- Người nộp hồ sơ nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tương ứng với loại hình công ty đã đăng ký).

- Hiện nay, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội trả kết quả chủ yếu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện.

Các thủ tục sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần tiến hành các thủ tục sau theo quy định của pháp luật:

(1) Đăng ký mua chữ ký số;

(2) Đăng ký tài khoản thuế điện tử, kê khai thuế, nộp tờ khai lệ phí môn bài;

(3) Đăng ký mua hoá đơn điện tử và thông báo phát hành hoá đơn;

(4) Treo biển công ty tại địa chỉ trụ sở chính;

(5) Đăng ký thủ tục BHXH: Khi bắt đầu có nhân viên đóng bảo hiểm xã hội, Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở chính;

(6) Mở tài khoản ngân hàng: Công ty có thể lựa chọn mở tài khoản ngân hàng tại bất kỳ Ngân hàng nào;

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế, bảo hiểm xã hội và các thủ tục khác theo quy định.

Các chi phí thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Chi phí để thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội bao gồm các khoản sau:

1. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

- Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên, trên thực tế thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội bắt buộc 100% nộp qua cổng thông tin điện tử Dịch vụ công quốc gia, nên khi đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ được miễn đóng lệ phí theo khoản 3, Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 5/8/2019.

2. Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội

- Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 VNĐ

- Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý rằng các mức phí trên có thể thay đổi theo quy định của nhà nước.

2. Chi phí khắc con dấu doanh nghiệp

- Chi phí khắc Dấu tròn công ty (Bắt buộc phải có): 200.000 VNĐ đến 500.000 VNĐ tuỳ vào từng nhà cung cấp dịch vụ.

- Chi phí khắc Dấu chức danh (Không bắt buộc): 70.000 VNĐ ~ 100.000 VNĐ tuỳ từng đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Trước đây, khi sử dụng dấu tròn công ty để thực hiện ký hợp đồng và trong các giao dịch kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp phải làm thêm thủ tục thông báo mẫu dấu công ty trên Cổng thông tin đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, thủ tục trên không còn áp dụng, nên doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục này.

Lưu ý: Chi phí khắc con dấu công ty ở trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thị trường Hà Nội. Trong quá trình thực tế Luật Thành Đô triển khai dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội cho khách hàng đã khảo sát được.

3. Chi phí mua chữ ký số

- Để thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế điện tử, hoá đơn điện tử của doanh nghiệp, các công ty bắt buộc phải có chữ ký số riêng.

- Tại Hà Nội có rất nhiều đơn vị được phép cung cấp chữ ký số, chi phí chỉ từ 950.000 VNĐ (với thời hạn sử dụng 1 năm)  hoặc 1.300.000 VNĐ (với thời hạn sử dụng 3 năm)

- Tuy nhiên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ chữ ký số một cách đầy đủ nhất, doanh nghiệp nên lựa chọn các đơn vị lớn có uy tín trong lĩnh vực cung cấp chữ ký số.

4. Hoá đơn điện tử

Chi phí dịch vụ hoá đơn điện tử bao gồm: Phí khởi tạo dịch vụ ban đầu từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ và phí cấp số hoá đơn thấp nhất là từ 200.000 VNĐ (Số lượng 100 hoá đơn)

5. Chi phí làm biển công ty

Chi phí làm biển công ty tại Hà Nội giá thường từ 150.000 VNĐ đến 700.000 VNĐ, tuỳ từng chất liệu sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ.

6. Phí dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

- Phí dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội trọn gói thường sẽ dao động từ 1.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ đồng tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và phí dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội trọn gói tại Luật Thành Đô

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và các khu vực lân cận, Công ty Luật Thành Đô là đơn vị có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về quy trình và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ rằng việc thành lập một doanh nghiệp không chỉ là một quá trình thực hiện thủ tục hành chính, mà còn là một bước quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình kinh doanh dài hơi và đầy thách thức.

- Tiết kiệm thời gian và công sức;

- Tránh sai sót và rủi ro pháp lý không đáng có;

- Được tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp theo từng quy mô và mục đích kinh doanh;

- Được tư vấn miễn phí về thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật;

- Nhận được sự tư vấn thành lập công ty tại hà nội chuyên sâu từ đội ngũ Luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp;

Giải quyết mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ và tư vấn nội dung liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp;

Liên hệ tư vấn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận