Xây dựng trang thông tin điện tử cho công ty xuất khẩu lao động

Trang thông tin điện tử mở ra nhằm trao đổi thông tin hữu ích, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ công trực tuyến, thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động của một đơn vị nói chung, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên mạng lưới thông tin, kích thích phát triển công nghệ thông tin, hình thành một mô hình hạ tầng điện tử mạnh. Theo quy định tại Dự thảo Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được trình quốc hội tháng 4/2020 thì doanh nghiệp “có trang thông tin điện tử” là một trong những điều kiện để công ty được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động. Để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về trang thông tin điện tử và cách thức xây dựng trang thông tin điện tử cho công ty xuất khẩu lao động Luật Thành Đô xin gửi đến quý doanh nghiệp bài viết “Xây dựng trang thông tin điện tử cho công ty xuất khẩu lao động” dưới đây.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Dự thảo Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được trình Quốc hội tháng 4/2020 (Sau đây gọi là Dự thảo Luật mới);

II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỪ CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Trang thông tin điện tử của công ty xuất khẩu lao động được xây dựng nhằm các mục đích sau:

(1) Đăng tải công bố giấy phép xuất khẩu lao động;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Giấy phép được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc điều chỉnh thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về những nội dung này.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Giấy phép được cấp, được gia hạn, được cấp lại hoặc được điều chỉnh thông tin, doanh nghiệp dịch vụ phải niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính và đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

(2) Đăng tải các thông tin về vốn chủ sở hữu; tài khoản ký quỹ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; người đại diện pháp luật; danh sách nhân viên nghiệp vụ; địa chỉ trụ sở chính, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị phụ thuộc và cập nhật khi có sự thay đổi về những nội dung này;

(2) Đăng tải thông tin việc làm hỗ trợ cho lao động sau khi về nước

Các doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp hỗ trợ thông tin việc làm cho lao động sau khi về nước, cung cấp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp thông tin về sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, các trang thông tin về việc làm cho người lao động để tìm việc làm khi về nước; hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động khi về nước.

Như vậy, Việc xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử cho công ty xuất khẩu lao động đã đem lại sự minh bạch, công khai thông tin đối với cả doanh nghiệp, người lao động.

II. CÁCH THỨC XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động xây dựng trang thông tin điện tử theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn/

Bước 2. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản

Bước 3. Doanh nghiệp đăng nhập và đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký tài khoản và đăng ký dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp tiến hành khai báo hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả.

Hồ sơ trực tuyến bao gồm các mục sau:

(1) Hồ sơ pháp lý

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Quyết định thành lập

- Đăng ký mẫu cấp dấu

- Điều lệ công ty

- Sổ cổ đông

- Giấy chứng nhận cổ đông

(2) Năng lực tài chính

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm hoặc giấy chứng nhận vốn pháp định

- Hợp đồng ký quỹ

- Giấy xác nhận ký quỹ

- Biên bản góp vốn

(3) Đề án

- Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo điều hành

- Lý lịch trích ngang của cán bộ chuyên trách trong bộ máy (bằng cấp, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận kinh nghiệm…)

- Phương án tổ chức

(4) Cơ sở vật chất

- Hợp đồng thuê nhà

- Giấy chứng nhận sở hữu

- Cơ sở đào tạo (hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng liên kết đào tạo…)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến yêu cầu của Quý khách. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận