Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là loại giấy phép bắt buộc phải có khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (bao gồm: xây dựng, bán và tổ chứ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch). Tuy nhiên, để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương đối phức tạp. Để giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn các quy định liên quan đến điều kiện xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các Quý doanh nghiệp bài viết hướng dẫn Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật du lịch số 09/2017/QH14;

2. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

3. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

4. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

5. Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

6. Các văn bản pháp luật liên quan khác.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật du lịch và Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khi đáp ứng các nội dung sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, tài sản riêng);

- Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện:

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành (gồm: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị lữ hành, điều hành tour du lịch, Marketing du lịch, du lịch, du lịch lữ hành, quản lý và kinh doanh du lịch); trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế (do Tổng cục du lịch cấp).

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

+ Có từ 4 năm làm việc trở lên trong lĩnh vực lữ hành.

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(4) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(5) Văn bản xác nhận về thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

(6) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục du lịch đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

IV. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH XIN CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Liên quan đến việc xin cấp và sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đối với một số hành vi pháp luật nghiêm cấm như sau:

STT

Hành vi bị cấm

Mức xử phạt

Hình phạt

bổ sung

Căn cứ

pháp lý

1

Kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của tổ chức khác

Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này

Khoản 9 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

2

Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không đủ 4 năm làm việc trong lĩnh vực lữ hành hoặc người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành sử dụng giấy tờ xác nhận về thời gian làm việc không đúng với thực tế để điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 

Điểm b, c Khoản 1 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

3

- Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

Điểm d, đ khoản 3 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

4

Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định

Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 06 tháng đến 12 tháng

Điểm đ khoản 4 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

5

Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

 

Điểm d khoản 6 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

6

Hoạt động kinh doanh lữ hành không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

- Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 12 tháng đến 18 tháng

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này

Khoản 8 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

7

Hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tư cách pháp nhân, tên, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để hoạt động kinh doanh lữ hành

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 12 tháng đến 24 tháng

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này

Khoản 10 Điều 42 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

V. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Luật Thành Đô gồm:

- Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Nếu quý khách sử dụng dịch vụ của Thành Đô);

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho khách hàng;

- Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Nhận và bàn giao cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Tư vấn đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài;

- Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Tư vấn pháp luật miễn phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 1 năm, giảm 20% phí cho các dịch vụ tiếp theo

Trên đây là toàn bộ tư vấn về Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế của Luật Thành Đô trong chuyên mục tư vấn giấy phép. Mọi vướng mắc liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận