ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1.        Điều kiện đối với vụ việc tranh chấp

Theo Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.”

Chỉ những tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc ít nhất 1 bên trong các bên tranh chấp hoạt động thương mại hoặc do pháp luật quy định thì mới giải quyết bằng trọng tài.

2.        Đối với thỏa thuận

2.1.  Về Nội dung

-            Theo khoản 1 Điều 5 Luật TTTM

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.”

Chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi có thỏa thuận giữa các bên rằng sẽ sử dụng phương thức trọng tài khi tranh chấp xảy ra. Thỏa thuận này có thể lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp

-            Thỏa thuận trọng tài không vi phạm điều cấm của pháp luật (khoản 6 Điều 18 LTTTM)

2.2.  Về hình thức

Theo Điều 16 LTTTM

Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản:

-            Có thể là 1 điều khoản trong hợp đồng hoặc 1 văn bản thỏa thuận riêng.

-            có thể xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng văn bản, telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

-            được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

-            có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

-            qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận

3.        Đối với các bên xác lập thỏa thuận:

Theo Điều 18 LTTTM

-            Người xác lập thoả thuận trọng tài có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

-            Người xác lập thoả thuận trọng tài có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

-            Các bên không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài

Trường hợp thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập, thực hiện thỏa thuận trọng tài hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài không vô hiệu

Để chứng minh người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh ngày tháng năm sinh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án xác định, tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4.        Các trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc vô hiệu dù đáp ứng đủ các điều kiệu trên

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị quyết Số: 01/2014/NQ-HĐTP

- Có quyết định của Tòa án huỷ phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên

- Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài quy định tại khoản 1 Điều 43 các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 59 Luật TTTM;

Theo Điều 4 Nghị quyết Số: 01/2014/NQ-HĐTP

-  Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp.

-  Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc Trung tâm trọng tài, Tòa án không thể tìm được Trọng tài viên như các bên thỏa thuận và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

- Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, Trọng tài viên từ chối việc được chỉ định hoặc Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

- Các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài nhưng lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác với Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận và điều lệ của Trung tâm trọng tài do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp không cho phép áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác và các bên không thỏa thuận được về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế.

- Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn quy định tại Điều 17 Luật TTTM nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, theo điều 5 LTTTM

“Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.”

Nếu có đối tượng kế thừa quyền và nghĩa vụ thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với đối tượng thừa kế quyền và nghĩa vụ, nếu không có đối tượng thừa kế quyền và nghĩa vụ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline:  0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận