Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam

Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam

Xem thêm

Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam

Các hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam

Một số khái niệm về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tư vấn và giải thích khái niệm về đầu tư, các hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2020

Tư vấn toàn bộ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam năm 2020 mới nhất dành cho doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, các cá nhân, tổ chức Việt Nam (gọi chung là nhà đầu tư) đang ngày càng có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. Những nhà đầu tư này luôn được nhà nước quan tâm và khuyến khích đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt Nam phải thành lập tổ chức kinh tế. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật. Sau đây, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết