Thủ tục thành lập công ty đấu giá

Khi nền kinh tế thị trường phát triển, hàng hóa trở nên đa dạng và phong phú. Hoạt động mua bán và tiêu thụ hàng hóa nói chung và bán đấu giá tài sản nói riêng cũng sôi động và phát triển. Đấu giá tài sản với tư cách là hoạt động dịch vụ đặc thù ra đời đã giải quyết được nhu cầu lợi ích kinh tế từ các bên tham gia. Đấu giá tài sản có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua việc đa dạng hóa các hình thức trao đổi, mua bán lưu thông hàng hóa, mang lại sự công khai và minh bạch.

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm là người mua được tài sản. Theo quy định của pháp luật, người bán đấu giá là: doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; hội đồng bán đấu giá tài sản.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của việc đấu giá tài sản trong tình hình kinh tế hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức hướng đến mong muốn thành lập một công ty đấu giá phục vụ nhu cầu của thị trường. Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam chính vì thế, việc thành lập công ty đấu giá cũng có khác biệt riêng so với việc thành lập các công ty khác.

Luật Thành Đô trân trọng gửi đến Quý khách hàng bài viết “Thủ tục thành lập công ty đấu giá” để Quý khách hàng có thể tham khảo.

Để thành lập công ty đấu giá tài sản cần chú ý những nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hai hình thức đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đấu giá tài sản cần đáp ứng những điều kiện như sau:

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;

- Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

- Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 23 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sẽ gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Nếu người đứng đầu doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, thành vên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh, của người được ủy quyền (Nếu có).

IV. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

- Bước 1: Chuẩn bị tài liệu để thành lập công ty

- Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Thủ tục sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động công ty đấu giá

+ Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây: Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản; Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện; Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động; Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

V. NHỮNG LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Thứ nhất, Về việc đặt tên doanh nghiệp

- Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, không được trùng tên với các doanh nghiệp tư nhân có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.

- Tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, không được trùng tên với các công ty hợp danh có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.

Thứ hai, Về tiêu chuẩn của đấu giá viên

Đấu giá viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật Đấu giá tài sản 2016 , trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

*Dịch vụ thành lập công ty đấu giá của Luật Thành Đô

Hướng đến nhu cầu và lợi ích của Quý doanh nghiệp, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ trọn gói thành lập Công ty đấu giá:

- Tư vấn về điều kiện thành lập công ty đấu giá

- Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thành lập công ty đấu giá

- Soạn thảo hồ sơ chính xác, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ theo sự yêu cầu của Quý doanh nghiệp để nộp lên Sở Tư pháp xin giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

- Nhận ủy quyền của Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục xin cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

- Nhận và bàn giao kết quả cho doanh nghiệp sau khi tiến hành xong thủ tục xin cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

- Tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục pháp lý sau thành lập công ty đấu giá.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận