ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Khi truy cập vào website của Luật Thành Đô có nghĩa quý khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng trên website www.luatthanhdo.com.vn. Luật Thành Đô có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Và khi Quý khách tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi về Điều khoản được đăng tải, có nghĩa là Quý Khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý Khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Luật Thành Đô.

Xin vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô.

Mọi phát sinh tranh chấp, khiếu nại bao gồm việc khai thác, sử dụng các tư liệu, dữ liệu, thông tin có trong website http://luatthanhdo.com.vn đều được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

1. Quyền và cam kết của Luật Thành Đô

1.1. Quyền của Luật Thành Đô

- Yêu cầu khách hàng cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin khi giao dịch trên website và tài liệu cần thiết và chính xác để thực hiện công việc.

- Yêu cầu Khách hàng phối hợp, hỗ trợ để Luật Thành Đô hoàn thành công việc.

- Nhận đầy đủ và đúng hạn thù lao dịch vụ từ khách hàng theo thỏa thuận.

- Luật Thành Đô là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với website http://luatthanhdo.com.vn và tất cả các bài viết, hình ảnh được đăng tải trên website. Mọi hành vi tự ý chỉnh sửa trang, nội dung và sắp xếp bố cục của website và/hoặc sao chép, chỉnh sửa, sử dụng bài viết, hình ảnh được đăng tải trên website khi chưa được sự đồng ý của Luật Thành Đô đều là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Luật Thành Đô. Luật Thành Đô có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm này.

1.2. Cam kết của Luật Thành Đô

- Nỗ lực thực hiện nghiêm túc các công việc theo thỏa thuận.

- Cung cấp dịch vụ pháp lý hiệu quả đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực như Bản quyền, Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp – Đầu tư, Hôn nhân – Gia đình, Xử lý xâm phạm, Tranh tụng – Tố tụng, Thực thi quyền Sở hữu Công nghiệp.

- Bảo mật các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp.

- Kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô.

- Tư vấn, thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp; Luật Thành Đô không chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do tài liệu, thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác, không đầy đủ.

- Thông báo kết quả thực hiện công việc cho khách hàng.

2. Quyền và cam kết của khách hàng

2.1. Quyền của khách hàng

- Yêu cầu Luật Thành Đô thực hiện đầy đủ các công việc theo thỏa thuận.

- Được thông báo kết quả công việc.

- Được bảo mật các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp.

- Yêu cầu Luật Thành Đô tư vấn, giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến các dịch vụ pháp lý do Luật Thành Đô cung cấp.

2.2. Cam kết của khách hàng

- Cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ, hợp lệ các thông tin khi giao dịch trên website để Luật Thành Đô thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin đã cung cấp.

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu phát sinh liên quan đến công việc của Luật Thành Đô.

- Thanh toán thù lao dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn như đã thỏa thuận cho Luật Thành Đô.

- Không thực hiện hành vi tự ý chỉnh sửa trang, nội dung và sắp xếp bố cục của website và/hoặc sao chép, chỉnh sửa, sử dụng bài viết, hình ảnh được đăng tải trên website khi chưa được sự đồng ý của Luật Thành Đô.

- Phối hợp, hỗ trợ Luật Thành Đô thực hiện công việc đã thỏa thuận.

3. Quy trình giao dịch

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu các dịch vụ pháp lý đang cung cấp trên website http://luatthanhdo.com.vn hoặc liên hệ 0919089888 để được tư vấn, hỗ trợ.

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin cần tư vấn bao gồm họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ (Thông tin chi tiết địa chỉ- thành phố nơi cư trú) và nội dung cần tư vấn.

Bước 3: Luật Thành Đô xác nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng.

Bước 4: Luật Thành Đô liên hệ qua điện thoại/email của khách hàng để gửi nội dung báo phí.

Bước 5: Khách hàng xác nhận đồng ý báo phí, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán thù lao dịch vụ.

Bước 6: Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và bàn giao khi kết thúc công việc.

4. Bồi thường thiệt hại

Bất kì sự vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ dẫn đến các thiệt hại thực tế của bên còn lại, bên vi phạm phải có nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại mà bên bị vi phạm yêu cầu.

5. Thông tin liên hệ để giải đáp thắc mắc

Mọi thắc mắc, khách hàng có thể để liên hệ với Luật Thành Đô theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

Tên công ty: CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH ĐÔ VIỆT NAM

Số đăng ký hoạt động: 01021343/TP/ĐKHĐ

Mã số thuế: 0107979476

Địa chỉ: Lô 03B03 Shophouse 24h Vạn Phúc, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0919 089 888

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn