PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

1. Tài khoản Techcombank

Chủ tài khoản: Công ty Luật TNHH Thành Đô Việt Nam

Số tài khoản: 19035923418015

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Đông Đô – PGD Hà Đông

2. Tài khoản BIDV

Chủ tài khoản: Công ty Luật TNHH Thành Đô Việt Nam

Số tài khoản: 22210003647342

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân

3. Trường hợp giao dịch thanh toán không thành công

Giao dịch thanh toán không thành công có thể do nhiều nguyên nhân. Khách hàng tham khảo các nguyên nhân sau:

- Chưa đăng ký chức năng thanh toán trên Internet với Ngân hàng.

- Thẻ không đủ hạn mức/số dư để thanh toán. Một số Ngân hàng có quy định cả hạn mức chi tiêu theo ngày cho thẻ.

- Nhập sai thông tin thẻ.

Vui lòng liên hệ Luật Thành Đô hoặc Ngân hàng phát hành thẻ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác./.