CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngay khi Luật Thành Đô bàn giao kết quả công việc, khách hàng vui lòng xem xét và phản hồi cho Luật Thành Đô (nếu có). Trường hợp kết quả công việc có bất kỳ vấn đề nào vui lòng báo ngay cho Luật Thành Đô để được kịp thời hỗ trợ, chỉnh sửa, chi phí hoàn trả sẽ do các bên thỏa thuận.

Dịch vụ tham gia giải quyết tranh chấp không thuộc nhóm dịch vụ có thể bảo hành/bảo trì nên Luật Thành Đô không áp dụng chính sách bảo hành/bảo trì đối với dịch vụ này.