CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

1. Đối với sản phẩm hữu hình

Các sản phẩm hữu hình (như giấy tờ, con dấu…) được giao nhận theo thỏa thuận bằng các phương thức sau đây:

- Giao nhận tại địa chỉ văn phòng của Luật Thành Đô.

- Giao nhận tại địa chỉ của khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát.

2. Đối với sản phẩm vô hình

- Với các sản phẩm vô hình như dịch vụ tư vấn trực tiếp, dịch vụ tư vấn bằng văn bản qua email, website… thì phương thức giao nhận sẽ thực hiện trực tiếp qua email hoặc qua các kênh mạng xã hội như zalo, facebook, viber … theo thỏa thuận của hai bên.

3. Quy định giao nhận

Trường hợp khi tiến hành giao nhận kết quả công việc theo thời gian đã thỏa thuận mà thông tin giao nhận (như email, số điện thoại,…) do khách hàng cung cấp sai hoặc không thể liên lạc được hoặc không nhận được bất kì phản hồi nào từ phía khách hàng, Luật Thành Đô sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.