Thủ tục và điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi

Kinh doanh dịch vụ taxi đang dần trở thành một lĩnh vực kinh doanh phổ biến hiện nay, không chỉ ở các thành phố lớn mà đã mở rộng ra nhiều địa phương trên toàn quốc. Với nhu cầu đi lại hiện nay, các công ty kinh doanh dịch vụ taxi đang ngày càng gia tăng về cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… các hãng taxi mới ra đời ngày càng nhiều. Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ taxi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy các doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện và cần thực hiện thủ tục như thế nào để kinh doanh dịch vụ taxi?

Luật Thành Đô xin gửi tới quý khách hàng những phân tích về thủ tục và điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi theo quy định pháp luật hiện nay.

Thủ tục và điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

- Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

Bài viết cùng chuyên mục:

>> Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

>> Thủ tục thành lập công ty bưu chính có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE TAXI

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô nói chung và bằng xe taxi nói riêng được quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Theo đó, xe taxi dùng để kinh doanh vận tải phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Xe ô tô phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) và có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống;

- Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

- Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất). Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

+ Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

+ Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.

- Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE TAXI

Để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ taxi, ngoài đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã cần xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Sau khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi tại mục II nêu trên, doanh nghiệp/hợp tác xã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để xin cấp phép kinh doanh. Hồ sơ như sau:

* Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

- Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

* Đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thủ tục và điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi

IV. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE TAXI

Trước khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe taxi, tổ chức, cá nhân cần đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc đăng ký dưới mô hình Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh tại UBND cấp huyện nơi hợp tác xã/hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.

Sau khi đã đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi thì tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp/Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ taxi của doanh nghiệp/hợp tác xã, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô cho đơn vị.

V. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE TAXI

Trước đây, căn cứ theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP (Hết hiệu lực ngày 01/04/2020) thì Giấy phép kinh doanh vận tải có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn.

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 10/2020/NĐ-CP không còn quy định về thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải và không có quy định cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do hết hạn.

Căn cứ khoản 1 khoản 2 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

" Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực hoặc đến khi thực hiện cấp lại."

Như vậy, hiện nay Giấy phép kinh doanh vận tải không có thời hạn do đó đơn vị không phải thực hiện thủ tục gia hạn/cấp lại giấy phép cho đến khi Nghị định này hết hiệu lực hoặc đến khi có Nghị định khác thay thế/sửa đổi yêu cầu đơn vị thực hiện cấp lại.

Trên đây là nội dung Luật Thành Đô chia sẻ về thủ tục và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe taxi theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra nếu còn thắc mắc có liên quan đến vấn đề này, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận