GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Điều kiện và trình tự thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 

I    Cơ sở pháp lý

-    Luật Du lịch  số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006

-    Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

-    Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

II    Nội dung tư vấn:

-    Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

-    Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; ( file đính kèm)

-    Soạn thảo hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Thành Đô tiến hành ngay sau khi hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý)

-    Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

-    Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Trao đổi khi gặp trực tiếp)

-    Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế

III. Các nội dung cụ thể

1.    Điều kiên để  được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là hoạt động kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động này kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Để được cấp giấy phép này cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp;

- Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế như:

+ Quản lý hoạt động lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Quảng bá, xúc tiến du lịch;

+ Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

+ Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

-    Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

-    Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250.000.000 đồng

-    Phương án kinh doanh của Doanh nghiệp (Thành Đô sẽ chuẩn bị giúp doanh nghiệp nội dung phương án kinh doanh và các nội dung khác theo yêu cầu của pháp luật Du lịch).

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Do Luật Thành Đô soạn thảo)

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; (Do Luật Thành Đô hỗ trợ soạn thảo)

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế, (Do Luật Thành Đô hỗ trợ soạn thảo)

- Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

- 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  GĐ-LS: Nguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486       Hotline:  0982.976.486    Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com  /  thanhdolaw@luatthanhdo.com

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận