Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp 2014;

2. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

3. Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

5. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

6. Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.

7. Các văn bản khác có liên quan.

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2018

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 2019

1. Hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Trong xu thế phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu học ngoại ngữ phục vụ cho du lịch, du học và xuất khẩu lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ  quốc tế (tiếng anh) và trong những năm gần đây thì các quốc gia lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,.... đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều; do đó để có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp này thì việc sử dụng ngoại ngữ của quốc gia đó là một lợi thế cho người lao động. Chính lợi thế này mang đến cơ hội việc làm cũng như thu nhập cho người lao động.

Xuất phát từ nhu cầu to lớn của xã hội, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư và gia nhập lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ. Vậy pháp luật Việt Nam quy định ra sao về hoạt động đầu tư này và thủ tục để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ như thế nào? là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm và có nhu cầu đực giải đáp. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn cho doanh nghiệp nói riêng, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2019.

Trước hết, để thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ doanh nghiệp cần phải đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong ngành nghề kinh doanh. Cụ thể ngành nghề doanh nghiệp cần đăng ký như sau:

Mã ngành: 8559 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

2. Điều kiện thành lập và xin giấy phép hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

- Về nhân sự:

            + Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận.

            + Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

3. Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin cấp phép hoạt động

Bước 1: Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Đối với thành lập trung tâm ngoại ngữ không có vốn đầu tư nước ngoài: doanh nghiệp ra quyết định thành lập.

Đối với thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài: việc thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Theo đó, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) để xin quyết định chấp nhận thành lập.

1.1. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

1.2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ

2.1. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

- Về giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành: 

+ Giáo viên của trung tâm gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng. Giáo viên cơ hữu phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép

2.2. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

- Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Nội quy hoạt động của trung tâm;

- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

-  Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

- Các quy định về học phí, lệ phí;

- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Bước 3: Thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định

Bước 4: Cấp phép cho trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.2. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại ở phần thông tin liên hệ dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận