Điều kiện và thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong xã hội hiện nay. Minh chứng cho điều đó là số lượng các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành ngày càng tăng nhanh. Với những doanh nghiệp chuẩn bị tham gia thị trường du lịch này cần nắm rõ những điều kiện cà thủ tục liên quan, mà quan trọng nhất là vấn đề về ký quỹ. Do vậy, nhiều doanh nghiệp mới có nhu cầu muốn tìm hiểu về các điều kiện và thủ tục ký quỹ trong kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong nội dung bài viết này, Luật Thành Đô thông tin đến quý khách hàng và bạn đọc những vấn đề liên quan đến: “Điều kiện và thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp 2020

- Luật Du lịch 2017

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN VỀ KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kinh doanh dịch vụ lữ hành có hai loại là kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. Cả hai loại hình kinh doanh này đều là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó khi thực hiện kinh doanh dịch vụ lữ hành thì phải đáp ứng một số điều kiện rất nghiêm ngặt như điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động. Một trong những điều kiện quan trọng nhất là về vấn đề ký quỹ.

2.1. Mức ký quỹ

Theo quy định của pháp luật, tùy từng lĩnh vực kinh doanh có những điều kiện kinh doanh là khác nhau. Trong ngành kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tiền ký quỹ là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến hành xin cấp phép hoạt động. Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ cần thiết cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam số tiền là 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài số tiền là 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài số tiền là 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành với khách du lịch nước ngoài có số tiền ký quỹ cao hơn đối với khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam vì trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của công dân Việt Nam khi ra nước ngoài; khi thiệt hại xảy ra thì chi phí ở các nước khác sẽ đắt hơn Việt Nam.

2.2. Phương thức ký quỹ

- Đơn vị tiền dùng trong ký quỹ: doanh nghiệp muốn tiến hành ký quỹ thì phải thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam.

- Địa điểm: các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

- Lãi suất: theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút trong một số trường hợp theo luật định.

III. THỦ TỤC KÝ QUỸ TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 168/2017/NĐ-CP doanh nghiệp có nhu cầu ký quỹ sẽ gửi đề nghị ký quỹ đến ngân hàng và hai bên tiến hành giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký, quỹ ngân hàng nhận tiền và tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp đã gửi tại ngân hàng.

Thêm vào đó, hợp đồng ký quỹ cần có đủ các nội dung cơ bản: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo quy định.

Thủ tục tiến hành ký quỹ gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đề nghị ký quỹ đến ngân hàng

Bước 2: Ngân hàng xét duyệt hồ sơ và hai bên tiến hành giao kết hợp đồng ký quỹ

Bước 3: Doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản ký quỹ và ngân hàng tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ

Bước 4: Ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Khi nào được rút tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành, thủ tục rút tiền ký quỹ

Như vậy, tiền ký quỹ là vấn đề rất quan trọng trong kinh doanh dịch vụ lữ hành để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với khách hàng. Doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh để đưa doanh nghiệp vào hoạt động cần đáp ứng đủ điều kiện ký quỹ trên. Thêm vào đó, Luật Thành Đô cũng đã thông tin đầy đủ về các thủ tục tiến hành ký quỹ cần thiết cho doanh nghiệp dễ dàng trong quá trình tiến hành ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận