Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

     Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu. Kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thương nhân khi muốn lựa chọn một trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến xăng dầu:  kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất xăng dầu; phân phối xăng dầu; làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; làm đại lý bán lẻ xăng dầu; nhận quyền bán lẻ xăng dầu hay muốn mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều phải xin giấy chứng nhận, giấy xác nhận. Để tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu”

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014 TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2014/nđ-cp ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Để được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

3.1 Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu,kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

3.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận

- Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (thương nhân có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (thương nhân có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

3.3. Trình tự cấp giấy xác nhận

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương theo thẩm quyền nêu trên (đường công văn hoặc qua mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương, Sở Công Thương thông báo trên trang thông tin điện tử);

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp giấy xác nhận và nộp lệ phí

Khi đáp ứng đủ các điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân.

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định

Chú ý: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp.

     Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Nếu còn gặp khó khăn hay có những thắc mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline: 0919089888 để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận