QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP LẦN ĐẦU

Hỏi: Xã Eabar - Sông Hinh - Phú Yên. Từ 1/7/2006 đến 31/12/2008 và 1/10/2013 đến 31/12/2016 xã tôi được công nhận xã Đặc biệt khó khăn. Giáo viên được hưởng theo NĐ 61 và NĐ 116.Ngày 11/3/2011 là thời điểm NĐ 116 có hiệu lực. Giáo viên Nguyễn Văn A, công tác từ năm 2003, đến nay đã hơn 5 năm công tác tại xã ĐBKK. Nhận phụ cấp thu hút ở cả 2 giai đoạn trên. Hỏi có được cộng dồn thời gian hưởng phụ cấp thu hút, và nếu cộng dồn thì được hưởng trợ cấp ban đầu theo 116 là 10 tháng lương cơ bản không ?

Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP:

“2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC có hướng dẫn thời gian thực tế làm việc như sau:

“2. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn)”

Theo quy định trên thì thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian được cộng dồn đủ thời gian 5 năm đối với giáo viên Nguyên Văn A.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 61/2006/NĐ-CP:

“Điều 10. Trợ cấp lần đầu

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một người. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.”

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP – Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 61/2006/NĐ-CP:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Trợ cấp lần đầu

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

Theo quy định trên thì nếu giáo viên Nguyễn Văn A chưa nhận mức trợ cấp lần đầu thì sẽ được hưởng theo quy định.

Trân trọng!

 

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline:  0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com  /  thanhdolaw@luatthanhdo.com

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận