Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Với mục đích mở rộng thị trường, nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và tiếp cận tiến bộ công nghệ, bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong nước, nhà nước luôn có những chính sách khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của hoạt động đầu tư ra nước ngoài, pháp luật đã có những quy định tương đối khắt khe buộc các nhà đầu tư phải tuân thủ. Đồng thời, pháp luật cũng quy định rõ các mức xử phạt vi phạm trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết “Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài” để Quý khách hàng tham khảo.

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

2. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

3. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hình thức đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư có thể lựa chọn bao gồm:

- Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

- Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

- Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

- Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

- Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

III. HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

3.1. Hình thức xử phạt

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, tô chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động đầu tư ra nước ngoài nói riêng và hoạt động đầu tư nói chung có thể phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính sau:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền.

Bên cạnh đó, tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thực hiện báo cáo đầu tư, buộc thực hiện đúng các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư….

3.2. Mức phạt tiền

Khi áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, mức phạt tiền là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

IV. MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, các hành vi vi phạm hoạt động đầu tư ra nước ngoài chịu mức xử phạt như sau:

STT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1

- Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Không thông báo hoặc thông báo thực hiện dự án đầu tư không đầy đủ nội dung.

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Buộc thực hiện báo cáo đầu tư theo quy định đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

2

- Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Không chuyển lợi nhuận và các Khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam;

- Không chuyển vốn và tài sản hợp pháp về nước khi kết thúc dự án.

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Buộc thực hiện đúng các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

3

- Lập hồ sơ không chính xác, không trung thực để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó.

 

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

- Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi:

+ Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

+ Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

- Buộc thực hiện thủ tục đầu tư đối với hành vi Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận

dentorb

dentorb - 06/24/2022 17:50:16

[url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Clomid Date Ovulation There are two complementary biological pathways that mediate the stress response the sympathetic nervous system and the HPA axis. Cialis Who Can Prescribe Dostinex Tcbdan https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online in usa Ymmsed Viagra 50 Mg Price Walmart

Bình luận