Những điểm mới về thời hạn nộp hồ sơ thuế điện tử

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhu cầu ngày càng cao của con người. Các giao dịch điện tử ngày càng được ưa chuộng. Trong đó, có giao dịch thuế điện tử. Hiện nay, có rất nhiều các quy định mới của luật về các vấn đề này. Để hiểu rõ hơn, công ty Luật Thành Đô gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Những điểm mới về thời hạn nộp hồ sơ thuế điện tử”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật quản lý thuế năm 2019;

- Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

- Công văn 1194/TCT-KK của Tổng cục Thuế đã sửa đổi, bổ sung thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử cho doanh nghiệp;

II. KHÁI NIỆM VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 19/2021/TT-BTC, giao dịch thuế điện tử là các giao dịch được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện bằng phương thức điện tử. Các giao dịch thực hiện bằng phương thức điện tử trong lĩnh vực thuế cụ thể như sau:

- Giao dịch trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử sau đây:

+ Người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bao gồm: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ và các hồ sơ, văn bản khác.

+ Cơ quan thuế thực hiện gửi các thông báo, quyết định và các văn bản khác theo quy định của Luật Quản lý thuế cho người nộp thuế.

+ Cơ quan thuế cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bao gồm: tra cứu thông tin của người nộp thuế; tra cứu thông tin người phụ thuộc; tra cứu nghĩa vụ thuế; cung cấp thông tin cho người nộp thuế; tiếp nhận và trả lời vướng mắc của người nộp thuế và các dịch vụ hỗ trợ khác.

- Giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với các tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và theo cơ chế một cửa liên thông.

- Thủ tục, trình tự kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với hệ thống trao đổi thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Cung cấp, trao đổi thông tin phối hợp công tác bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

III. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THỜI HẠN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

3.1. Về thời gian nộp thuế điện tử

Trước đây, tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 66/2019/TT-BTC quy định người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ (kể từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ) và 7 ngày trong tuần; bao gồm cả ngày nghỉ; ngày lễ và ngày Tết. Thông tư số 19/2021/TT-BTC có điều chỉnh, bổ sung thêm một số điểm mới như sau: Thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

3.2. Về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau:

- Hồ sơ khai thuế: Là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế nếu hồ sơ được chấp nhận.

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC).

Lưu ý: Riêng đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ không thuộc trường hợp trên: Là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT Thông tư 19/2021/TT-BTC)

3.3. Về thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế

Căn thứ theo thông tư 19/2021/TT-BTC Thời gian cơ quan thuế gửi thông báo; quyết định; văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

3.4. Về thời gian cơ quan thuế chấp nhận hoặc không chấp không chấp nhận hồ sơ khai thuế

Thời gian cơ quan thuế chấp nhận hoặc không chấp nhận đối với trường hợp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bao gồm tài liệu theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không gửi được theo phương thức điện tử thì người nộp thuế đồng thời nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến cơ quan thuế. Trong trường hợp quá hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thì Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi Thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

3.5. Về thời gian cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử

Theo quy định trước đây, thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử được gửi đồng thời với thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử là sau khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế.

Trên đây, là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô về vấn đề: “những điểm mới về thời hạn nộp hồ sơ thuế điện tử”. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thêm về vấn đề này có thể liên hệ với Luật sư Lâm Sơn – 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn