Quy trình cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu quả thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc, trong đó có hoạt động cung cấp thông tin về dự án đầu tư. Hy vọng bài viết dưới đây giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về “Quy trình cung cấp thông tin về dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Đầu tư 2020;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Dự án đầu tư là gì?

Căn cứ khoản 4 điều 3 luật doanh nghiệp 2020 quy định “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

2.2. Trách nhiệm cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Căn cứ điều 8 nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định

1. Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch, danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

3. Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này để lập hồ sơ và thực hiện dự án đầu tư.

Theo quy định trên, nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư để tìm hiểu rõ về các quy hoạch đầu tư , quy hoạch về tài nguyên và môi trường, xây dựng trên địa bàn nơi nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư dự án hoặc cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì nhà đầu tư có thể dựa vào những thông tin nhận được ở trên để lập kế hoạch và đăng ký dự án đầu tư cho phù hợp.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Trình tự, thủ tục

Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của Nhà đầu tư;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;

- Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền

Bước 2. Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại Bước 1, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.

- Cách thứ nộp như sau:

+ Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

     + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

    + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Xem xét và giải quyết hồ sơ

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ/Biên nhận hồ sơ cho nhà đầu tư theo quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3.2 Thời gian thực hiện và kết quả

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

- Kết quả: Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên đây là phần tư vấn của Luật Thành Đô về quy trình cung cấp thông tin về dự án đầu tư. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận