Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

I. Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2014;

2. Luật doanh nghiệp 2014;

3. Các văn bản pháp lý liên quan.

Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

II. Điều kiện

- Trường hợp tăng vốn, nhà đầu tư phải có xác nhận ngân hàng/báo cáo tài chỉnh kiểm toán đáp ứng số vốn tăng.

- Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật.

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

- Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

III. Trình tự thủ tục

Bước 1: Có chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Tham khảo “Thủ tục xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp”

Bước 2: Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

(2) Bản sao biên bản họp và Quyết định của chủ sở hữu/đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc tăng vốn/giảm vốn;

(3) Văn bản của Sở kế hoạch về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014.

(4) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);

(6) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

(7) Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận kiểm toán độc lập.

Bước 3: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thu tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tham khảo bài “Thủ tục thay đổi điề chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận