Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, nhà đầu tư có thể thay đổi mục tiêu hoạt động, do đó việc bổ sung ngành nghề đầu tư là điều hết sức cần thiết trong trường hợp này. Một trong những yêu cầu tư vấn mà Luật Thành Đô hay bắt gặp từ các nhà đầu từ là tư vấn về thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư.

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ gửi đến Quý khách hàng nội dung tư vấn chi tiết về tư vấn về thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

- Các Hiệp định thương mại tự do FTAs;

- Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS);

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

II. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO THUÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÔNG KÈM NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Điều kiện bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển thuộc phần E Các dịch vụ kinh doanh cam kết cụ thể cho từng ngành nghề trong Biểu kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Chi tiết là mã ngành “Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác” - (CPC 83109); theo đó, Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường. Ngoại trừ cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp là không hạn chế.

Theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) thì chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hình thức liên doanh với tỷ lệ vốn góp là 51% khi đầu tư ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ “cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành” phải được cấp Giấy phép kinh doanh thì mới được phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Như vậy, có thể thấy rằng do Việt Nam chưa cam kết đối với dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị khác tại Biểu kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO nên việc bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư không chỉ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định mà còn phải được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan cho phép kinh doanh dịch vụ này.

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

2.2.1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(3) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp (Lưu ý: bản gốc sẽ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư khi nhận giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh);

(5) Ngoài ra, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc bổ sung cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển như sau:

+ Giải trình cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển (mục tiêu) đầu tư;

+ Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không?)

+ Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Khi bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện như sau:

2.2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển đối với dự án đầu tư thuộc diện không có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi tắt là “Ban quản lý khu công nghiệp”) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2. Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

2.2.3. Thủ tục bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển đối với dự án đầu tư thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp.

Bước 2. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Thời hạn 58 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

- Thời hạn 50 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Thời hạn 48 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô đến vấn đề bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị không kèm người điều khiển trên giấy chứng nhận đầu tư. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan, xin vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận