Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì

Ngành nghề đầu tư là mục tiêu quan trọng đối mỗi dự án đầu tư; do đó khi có sự điều chỉnh ngành nghề, nhà đầu tư cần lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây cũng là một trong những vấn đề mà công ty có vốn nước ngoài đặc biệt quan tâm khi muốn điều chỉnh ngành nghề. Vậy khi bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì?

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý bạn đọc và Quý khách hàng nội dung tư vấn về vấn đề bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì

II. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ

Khi bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục sau:

- Điều chỉnh Giấy phép đầu tư sau đó thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty có giấy phép đầu tư;

- Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề) đối với công ty không có giấy phép đầu tư.

2.1. Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài và có giấy phép đầu tư

Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài và có giấy phép đầu tư thực hiện theo hai giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài trên giấy phép đầu tư

2.2.1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (bổ sung ngành nghề);

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Ngoài ra, trong hồ sơ đề nghị, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề đầu tư như sau:

+ Giải trình ngành nghề đầu tư;

+ Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành/nghề đầu tư (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không?)

+ Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài thuộc diện không có chấp thuận chủ trương đầu tư

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bổ sung ngành nghề đầu tư tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi là “Ban quản lý khu công nghiệp”) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy Chứng phép đầu tư hoặc Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ.

2.2.3. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thời gian thực hiện: 58 ngày làm việc. Kết quả thực hiện: Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy phép đầu tư căn cứ vào quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2.2.4. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Thời gian thực hiện: 50 ngày làm việc. Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy phép đầu tư căn cứ vào quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2.2.5. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tới Ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

- Thời gian thực hiện: 43 ngày làm việc. Kết quả thực hiện: Ban quản lý khu công nghiệp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy phép đầu tư.

Giai đoạn 2: Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Bước 1. Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

- Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư.

Bước 2. Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

2.2. Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài và không có giấy phép đầu tư

Bước 1. Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;

+ Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Bước 2. Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì. Nếu Quý bạn đọc và Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận