Các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học

Hiện nay, có không ít trung tâm tư vấn du học bị cơ quan quản lý Nhà nước đình chỉ và thu hồi giấy phép do xảy ra nhưng vi phạm trong quá trình hoạt động. Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, những trường hợp nào bị đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ quy định trên làm cơ sở để các trung tâm tư vấn du học tuân thủ trong quá trình hoạt động.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Luật đầu tư năm 2020;

- Luật giáo dục năm 2019;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Đình chỉ giấy phép tư vấn du học2.1. Quy định về các trường hợp đình chỉ giấy phép tư vấn du học

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 109 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong các trường hợp sau:

- Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Là trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng đã thực hiện các hành vi gian lận như mượn nhân viên trực tiếp tư vấn du học; giả mạo hồ sơ về trụ sở trung tâm tư vấn du học;… nhằm xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

-  Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP: Là trường hợp trung tâm tư vấn du học đã được cấp giấy phép tuy nhiên trong quá trình hoạt động không đảm bảo có nhân viên trực tiếp tư vấn du học làm việc ở trung tâm tư vấn du học;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Là việc doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng lại cho đơn vị khác thuê hoặc mượn giấy phép của mình để kinh doanh trái phép dịch vụ tư vấn du học;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm về thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm các trường hợp trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra; tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm và lập biên bản kiểm tra làm căn cứ để ra quyết định đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có) làm căn cứ để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

Thu hồi giấy phép tư vấn du học2.2. Quy định về trường hợp thu hồi giấy phép tư vấn du học:

(1)  Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật

Trong trường hợp này, giấy phép trung tâm tư vấn du học bị thu hồi khi các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sau bị giải thể:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

(2) Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ trong các trường hợp sau:

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không bảo đảm một trong các điều kiện sau:

(i) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

(ii) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

(iii) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn học bị đình chỉ trong các trường hợp trên mà vẫn cố ý tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì sẽ bị thu hồi Giấy phép tư vấn du học.

(3) Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân

Các trường hợp tổ chức kinh doanh tư vấn du học sẽ bị đình chỉ, tùy vào mức độ vi phạm mà Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thời hạn đình chỉ phù hợp. Tuy nhiên, nếu sau thời hạn đình chỉ trên mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ giấy phép tư vấn du học thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp được cấp giấy phép tư vấn học còn có thể bị thu hồi trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: Tư vấn giấy phép

Khi cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vi phạm một trong các trường hợp trên, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo nơi cơ sở hoạt động có thể ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của cơ sở đó. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến quy định này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận