Các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học

Hiện nay xu hướng học tập tại nước ngoài đang cực kỳ phát triển tại Việt Nam, kéo theo đó là hàng loạt trung tâm tư vấn du học ra đời đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh và học sinh, tuy nhiên tư vấn du học là một trong những ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện phải đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật và được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học mới được phép thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp các đơn vị hoạt động tư vấn du học sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép nếu như không duy trì được các điều kiện, tiêu chuẩn của pháp luật. Vì vậy để hạn chế việc bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới Quý độc giả bài viết: Các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học

I. Cơ sở pháp lý.

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

2.  Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

3. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

4. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số  46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

6. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Các trường hợp đình chỉ giấy phép tư vấn du học:

Theo khoản 1 điều 109 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong các trường hợp sau:

- Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Là trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng đã thực hiện các hành vi gian lận như mượn nhân viên trực tiếp tư vấn du học; mượn trụ sở trung tâm tư vấn du học;… nhằm xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

-  Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này: Là trường hợp trung tâm tư vấn du học đã được cấp giấy phép tuy nhiên trong quá trình hoạt động không đảm bảo có nhân viên trực tiếp tư vấn du học làm việc ở trung tâm tư vấn du học;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Là việc doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng lại cho đơn vị khác thuê hoặc mượn giấy phép của mình để kinh doanh trái phép dịch vụ tư vấn du học;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật..

            Khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm các trường hợp trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra; tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm và lập biên bản kiểm tra làm căn cứ để ra quyết định đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có) làm căn cứ để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

III. Các trường hợp thu hồi giấy phép tư vấn du học:

            Khoản 2 điều 110 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau:

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;

- Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học: Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã bị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

- Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

            Khi cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vi phạm một trong các trường hợp trên, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo có thể ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của cơ sở đó. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Trên đây là toàn bộ các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học . Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận