Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, cần chuẩn bị các tài liệu và thực hiện theo trình tự Luật Thành Đô hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả

1.Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 100/2006 NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Luật sở hữu trí truệ 2005

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

 - Mẫu số 1: Tờ khai đăng ký quyền tác giả Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan áp dụng

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

3. Thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

5. Nơi tiếp nhận đăng ký, cấp lại, đổi giấy chứng nhận

- Phòng Đăng ký - Thông tin, Cục Bản quyền tác giả

Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Trên đây là thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Mọi thắc mặc xin liên hệ: Công ty Luật Thành Đô-

Đia chỉ trụ sở chính: P1006, tòa B11B, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Văn phòng làm việc: P409 tòa B11C, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0982 976486                   Email: luatthanhdo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận