Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư là một trong những nội dung quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Hay còn gọi là “Giấy phép đầu tư”). Do đó, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án, nếu có sự điều chỉnh, thay đổi liên quan đến nhà đầu tư thì sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Tuy nhiên, thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư có những điểm khác biệt so với thủ tục điều chỉnh các thông tin khác của nhà đầu tư. Để làm rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô xin gửi đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp bài viết Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư.

Tin liên quan

>> Điều kiện điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

>> Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

>> Thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư

Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. KHÁI NIỆM NHÀ ĐẦU TƯ

Theo quy định Khoản 18 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020 thì “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Trong đó:

- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

- Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh .

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

III. ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư là việc nhà đầu tư đó thay thế tên cũ bằng một tên mới, tuy nhiên, về mặt bản chất, vẫn là nhà đầu tư đó tham gia vào quá trình đầu tư, kinh doanh dự án.

Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư như sau:

“Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.”

Như vậy, thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư được tiến hành theo các bước sau:

3.1. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh tên nhà đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(2) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư;

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự)

(3) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

3.2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

3.3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Sau khi tiến hành điểu chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tùy thuộc vào loại hình của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận