Điều kiện đối với tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Đây là giai đoạn độc lập trong quá trình nghiên cứu tuần tự cấu trúc địa chất của lòng đất. Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.

Thăm dò, khai thác khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do pháp luật quy định. Để tạo điều kiện cho các thương nhân có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này, Công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Điều kiện đối với tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản”

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Khoáng sản năm 2010

- Nghị định 60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

II. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tổ chức hành nghề khai thác khoáng sản phải đáp ứng một trong các điều kiện:

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã.

Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ HỒ SƠ HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHAI THÁC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Khi thi công đề án thăm dò khoáng sn phải có hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản gồm:

Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản; các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi công đề án theo quy định.

Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) gồm: Quyết định giao nhiệm vụ cho người phụ trách kỹ thuật (sau đây được gọi là chủ nhiệm đ án thăm dò khoáng sản) kèm theo văn bng chứng chỉ ngành nghề, lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề án; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm chức danh hoặc giao nhiệm vụ; văn bằng chứng chỉ ngành nghề phù hợp với nhiệm vụ giao; bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Danh mục các thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản.

III. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHAI THÁC KHOÁN SẢN

Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải đáp ứng các điều kiện:

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động.

Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản hoc tương đương; đối với đề án thăm dò nước khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình.

Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản tối thiểu 05 năm; có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 (một) đề án thăm dò khoáng sản độc hại hoặc đã làm chủ nhiệm 01 (một) đề án thăm dò khoáng sản từ khi lập đề án đến lập báo cáo kết thúc được cấp trên phê duyệt.

- Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện chức trách khi có quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức được phép thăm dò khoáng sản hoặc tổ chức hành ngh thăm dò khoáng sản.

- Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ đảm nhận chức trách tối đa 02 (hai) đề án thăm dò khoáng sản.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Điều kiện đối với tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản. Nếu còn gặp khó khăn hay có những vướng mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số Hotline: 0919089888, gặp luật sư Lâm Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận