Điều kiện để được xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC

Thẻ đi lại doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt là ABTC) hiện nay được xem là một trong những loại giấy thông hành quan trọng tạo cơ hội đi lại cho các doanh nhân trong khối APEC nhằm thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh và các hoạt động nhằm mục đích kinh tế khác tại các quốc gia thuộc thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Bài viết dưới đây Luật Thành Đô sẽ trình bày về nội dung “Điều kiện để được xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

1. Quyết định s 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

2. Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính;

3. Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;

4. Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an, hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

5. Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 về việc ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

II. ƯU ĐÃI CỦA THẺ ĐI LẠI DOANH NHÂN APEC (ABTC).

Các đối tượng được quyền cấp thẻ ABTC sẽ đương nhiên được hưởng các ưu đãi như sau:

- Đối tượng được cấp thẻ ABTC khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải làm thủ tục xin visa; không cần chứng minh năng lực tài chính và không mất chi phí.

- Được ưu tiên lối đi riêng tại các sân bay.

- Thẻ ABTC có thời hạn sử dụng 05 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn; trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới.

- Hiện nay, các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ ABTC bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Lãnh thổ Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. 

Tuỳ vào từng quốc gia thành viên APEC sẽ có thời hạn được phép cư trú tại từng quốc gia là khác nhau, thời hạn cư trú sẽ từ 60 ngày đến 90 ngày.

III. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP THẺ ĐI LẠI DOANH NHÂN APEC (ABTC).

3.1. Đối tượng có quyền xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC.

Theo quy định tại Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ Về việc Ban hành quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thì doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC và một số trường hợp khác theo đề nghị của các cấp có thẩm quyền là những đối tượng có quyền xin cấp thẻ đi lại Doanh nhân APEC. Trong đó:

3.1.1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

- Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng.

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.

3.1.2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

3.1.3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC bao gồm:

- Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC.

- Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

3.1.4. Các trường hợp khác

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cấp có thẩm quyền gồm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mà Bộ trưởng Bộ Công an có thể xét, cấp thẻ ABTC cho những đối tượng không thuộc quy định cụ thể trên.

3.2. Điều kiện xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC.

3.2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

- Có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sử dụng kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

- Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.

- Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

3.2.2. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp.

- Doanh nhân Việt Nam đang ở trong nước.

- Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ.

- Đang làm tại các doanh nghiệp có hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC;

- Làm việc với các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

- Có nhu cầu thường xuyên đối với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.

3.2.3. Đối với doanh nghiệp có doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC.

- Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội và các nội dung khác mà pháp luật có quy định.

-  Có hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với đối tác ở các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thể hiện qua hóa đơn, chứng từ xuất nhập khẩu, tờ khai hải quan…)

- Doanh nghiệp có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 10 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 10 tỉ Việt Nam đồng trong một khoảng thời gian gần nhất, đối với điều kiện này các tỉnh thành khác nhau sẽ có quy định về mức tối thiểu và thời gian khác nhau.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến điều kiện xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC). Đối với các trường hợp đáp ứng tất cả điều kiện trên, doanh nhân có thể tiến hành các thủ tục xin cấp thẻ ABTC tại địa phương của mình.

Tuy nhiên, vì các văn bản pháp luật do Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Công An không quy định cụ thể điều kiện xin cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC, vậy nên, những điều kiện được nêu ra ở bài viết là tập hợp một số điểm chung từ các Quyết định về việc ban hành quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC của địa bàn các Tỉnh, Thành phố trên cả nước do UBND Tỉnh ban hành. Đối với một số tiêu chí, điều kiện ở mỗi Tỉnh, Thành phố sẽ có quy định khác nhau và cụ thể hơn. Vì vậy, trong trường hợp cần tư vấn chi tiết, Quý khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận