Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra lần đầu và định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đi với xe cơ giới. Đây là hoạt động quan trọng và được thực hiện thường xuyên tại Việt Nam. Người thực hiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là đăng kiểm viên. Đăng kiểm viên là người có đủ trình độ, kỹ năng được cấp Giấy chứng nhận đăng kim viên đ thực hiện một phn hoặc toàn bộ việc kim định xe cơ giới. Đăng kiểm viên gồm hai hạng: Đăng kiểm viên xe cơ giới và đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Để tạo điều kiện cho các cá nhân có nhu cầu trở thành đăng kiểm viên theo đúng quy định pháp luật. Công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên”.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên năm 2020

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định 139/2018/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

2.1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới

(1) Điều kiện về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương. Trường hợp không đy đủ các các nội dung trên, có thể được đào tạo bổ sung tại các trường đại học;

(2) Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định;

(3) Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả đánh giá được thể hiện trên Biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

(4) Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

2.2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

(1) Điều kiện về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học phải có đầy đủ các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương;

(2) Là đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng;

(3) Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả đánh giá được th hiện trên Biên bản theo mẫu.

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên gồm:

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên;

- Lý lịch chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị cấp giy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới lần đầu và cấp lại giy chứng nhận đăng kim viên xe cơ giới sau khi bị thu hồi);

- Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Văn bản xác nhận thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (đối với hạng đăng kiểm viên xe cơ giới);

- Ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm, chụp kiểu thẻ căn cước, trong thời gian không quá 06 tháng.

3.2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Cục Đăng kiểm Việt Nam có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên

3.3. Trình tự cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với hạng đăng kim viên xe cơ giới, việc nộp hồ sơ phải được thực hiện trong thời hạn 12 tháng, k từ ngày hoàn thành thực tập nghiệp vụ đăng kim viên;

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; nếu đạt yêu cầu thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kim viên thời gian đánh giá thực hành nghiệp vụ trên dây chuyền kiểm định và đánh giá việc nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định; nếu không đạt thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên, kết quả đánh giá được ghi vào Biên bản đánh giá đăng kim viên. Nếu kết quả đánh giá đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đánh giá. Trường hợp đánh giá không đạt, tổ chức, cá nhân được quyền đề nghị Cục Đăng kim Việt Nam đánh giá lại sau 01 tháng kể từ ngày đánh giá.

Chú ý: Giấy chứng nhận đăng kiểm viên có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp

    Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục cấp giấy chứng kiểm định viên. Nếu còn gặp khó khăn hay có những vướng mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số Hotline: 0919089888, gặp luật sư Lâm Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận