Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

     Đại lý bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao. Đây là ngành hoạt động kinh doanh có điều kiện do pháp luật quy định và phải được cấp giấy phép trước khi thực hiện. Để tạo điều kiện cho thương nhân có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: "Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu".

Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định 83/2014 Về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương;

- Thông tư số 38/2014/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP;

- Thông tư số 28/2017/TT-BTC Sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2014/TT-BTC.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

-  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN LÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm:

- Đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của đại lý bán lẻ với bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 05 tháng 01 hàng năm (theo mẫu). Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của đại lý bán lẻ, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân là đại lý bán lẻ phải gửi đăng ký điều chỉnh về bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

- Ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hiện tại trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho bên giao đại lý khác.

- Bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

- Từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng.

IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

4.2. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Chú ý: Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

4.3. Trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp giấy xác nhận

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận (Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ) sau quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ nếu thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Chú ý: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp.

     Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Nếu còn gặp khó khăn hay có những vướng mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline 0919089888 gặp luật sư Lâm Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận