Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư là việc điều chỉnh lại thông tin bị sai so với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật đầu tư năm 2020 đã có những quy định cụ thể về thủ tục hiệu đính này.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư”.

Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 - Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm các bài viết:

>> Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư?

>> Điều kiện thời hạn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

>> Mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài

II. CÁC TRƯỜNG HỢP HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

- Trên Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thông tin sau:

+ Tên dự án đầu tư.

+ Nhà đầu tư.

+ Mã số dự án đầu tư.

+ Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

+ Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

+ Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

+ Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

+ Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

- Như vậy, nếu các thông tin trên không đúng với hồ sơ ban đầu thì Nhà đầu tư cần hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định tại điều 41 Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Hiệu đính trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Hiệu đính trong trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư.

III. HỒ SƠ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp;

(3) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

3.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

- Đối với hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Và cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

- Đối với hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

3.4. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư

- Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án tiếp nhận hồ sơ hiệu đính thông tin trong các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Dự án đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nhưng chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư đó nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Hồ sơ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận