Hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam đang dần trở nên phát triển mạnh mẽ, từng bước hội nhập với hoạt động kinh doanh và bán hàng đa cấp quốc tế. Khác với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp lừa đảo, trên thực tế, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải chuẩn bị Hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp và thực hiện thủ tục cấp phép bán hàng đa cấp một cách chặt chẽ và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Cạnh tranh 2018;

- Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được soạn thảo theo mẫu quy định và được đóng dấu của doanh nghiệp vào các văn bản, tài liệu xin cấp phép, bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Danh sách chủ sở hữu công ty/thành viên (hoặc thành viên hợp danh)/cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân;

(4) Tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

- Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; (tham khảo mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp)

- Kế hoạch trả thưởng; (tham khảo mẫu kế hoạch trả thưởng)

- Chương trình đào tạo cơ bản;

- Quy tắc hoạt động.

(5) Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

(6) Văn bản xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp;

(7) Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định bao gồm:

- Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

- Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp phải cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp các thông tin cơ bản sau:

+ Thông tin cơ bản về người tham gia bán hàng đa cấp;

+ Thông tin về số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số, vị trí, cấp bậc, danh hiệu của người tham gia bán hàng đa cấp, tuyến trên, hệ thống tuyến dưới của người tham gia bán hàng đa cấp;

+ Thông tin về lịch sử mua hàng của người tham gia bán hàng đa cấp và khách hàng do người tham gia bán hàng đa cấp đó giới thiệu;

+ Thông tin về lịch sử nhận hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp.

(8) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp:

- Các tài liệu về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng (trước đây là chương trình trả thưởng), chương trình đào tạo cơ bản và các văn bản, tài liệu cần thiết khác;

- Thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, bao gồm tên gọi, giá bán, thành phần, công dụng, cách thức sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn sản phẩm (nếu có);

- Thông tin về đăng ký doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp;

- Các quy trình, thủ tục về ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp, cấp Thẻ thành viên, đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng, gửi lại hàng (nếu có), mua lại hàng hóa và trả lại tiền, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, chấm dứt và thanh lý hợp đồng;

- Quy trình, địa điểm bảo hành, đổi, trả hàng hóa và dịch vụ hậu mãi (nếu có);

- Thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, bao gồm: Số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ tiếp nhận;

- Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Địa bàn hoạt động hiện tại; thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm tài chính liền trước;

- Việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên đối với người tham gia bán hàng đa cấp;

- Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp.

Các thông tin trên là những thông tin bắt buộc phải được cung cấp trên trang chủ hoặc có đường liên kết trực tiếp từ trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp nên lựa chọn các đơn vị thiết kế website về hoạt động bán hàng đa cấp chuyên nghiệp để thực hiện xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp;

Ngoài ra, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trang thông tin điện tử.

(9) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp của Luật Thành Đô bao gồm:

Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

- Tư vấn về điều kiện bán hàng đa cấp, điều kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục ký quỹ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi có kết quả và hoàn tất quá trình xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận và trao doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp phép bán hàng đa cấp

Sau khi nhận và bàn giao giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp;

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp dành cho quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết về hoạt động bán hàng đa cấp tại chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô để tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý và cấp phép bán hàng đa cấp. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết về thủ tục xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép bán hàng đa cấp, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và báo giá.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận