Hồ sơ xin giấy phép Game Online G2

Game Online G2 là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp. Các đơn vị cung cấp dịch vụ Game Online sẽ phải tiến hành xin giấy phép Game Online G2 tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được chính xác và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về hồ sơ xin giấy phép game online G2 để tiến hành nộp xin giấy phép. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Hồ sơ xin giấy phép Game Online G2” hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quý doanh nghiệp khi tiến hành xin giấy phép.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các văn bản pháp luật khác liên quan.

II. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G2

Thành phần hồ sơ xin giấy phép Game Online G2 bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 (Giấy phép Game Online G2) theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

- Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

- Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

- Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

- Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

- Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

III. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP GAME ONLINE G2

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép Game Online G2 quy định theo Mẫu số 19 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP:

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………… …….., ngày…..  tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................

- Tên giao dịch quốc tế: ...............................................................................................

- Tên viết tắt: ...............................................................................................................

 1. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

Địa chỉ văn phòng giao dịch: ........................................................................................

Điện thoại: …………………….Fax: …………………..Website ..........................................

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....do.... cấp ngày... tháng... năm... tại...
 2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức vụ: ……………………………….Số điện thoại liên lạc: ............................................

 1. Thời hạn đăng ký cung cấp dịch vụ: (tối đa không quá 10 năm)
 2. Thể loại trò chơi điện tử cung cấp trên mạng (G2, G3, G4):
 3. Phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ:
 4. a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền:
 5. b) Kênh phân phối trò chơi cho thiết bị di động (tên doanh nghiệp, IP khi cung cấp trên ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động):
 6. Địa chỉ đặt máy chủ tại Việt Nam (thông tin chi tiết):
 7. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet:
 8. Tài liệu kèm theo
 9. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

- Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
……………
- Lưu:………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G2

Doanh nghiệp tiến hành xin Giấy phép Game Online G2 theo trình tự và thủ tục như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy phép Game Online G2;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc xin giấy phép Game Online G2 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu chính;

- Qua mạng Internet.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ các nội dung liên quan đến hồ xin giấy phép Game Online G2. Quý khách hàng nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến giấy phép Game Online G2 nói riêng và Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nói chung vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn tận tình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận