Hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là loại giấy phép bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi bắt đầu hoạt động. Vậy thủ tục xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có phức tạp không, hồ sơ cần những gì? Để giải đáp cho những thắc mắc của Quý độc giả liên quan đến vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết Hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế;

- Thông tư số 43/2018/TT-BTC quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

2.1. Hồ sơ xin cấp mới giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Trước khi thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần xét xem có là đối tượng phải xin giấy phép không, có đủ điều kiện cấp giấy phép không. Sau đó, các cơ sở này sẽ cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thực hiện theo Mẫu 01a đươc quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT);

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

(3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (thực hiện theo Mẫu 02a đối với cơ sở sản xuất hoặc Mẫu 02b đối với cơ sở kinh doanh hoặc cả hai mẫu trên đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT);

(4) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

(5) Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Trình tự, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm được quy định chi tiết tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

2.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong trường hợp cấp lại, hồ sơ bao gồm:

- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng/do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh/ do Giấy chứng nhận hết hiệu lực: bổ sung Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (thực hiện theo Mẫu 01b được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT).

- Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh thì hồ sơ bao gồm:

 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (thực hiện theo Mẫu 01b được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT);

 + Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp;

 + Bản sao có chứng thực văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi.

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn của Luật Thành Đô về hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu Quý độc giả còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận