MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

TÊN CƠ SỞ:.........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

........, ngày........tháng........năm 20......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

Tên cơ sở (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ......

.........................................................................................................................................

Tên cơ sở viết tắt (nếu có): ...............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ....................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ....................................................................

Do: ................cấp ngày ............tháng............. năm ............tại .........................................

Lĩnh vực hoạt động chính: ................................................................................................

Vốn điều lệ: .........................Số tài khoản: ...........................Tại Ngân hàng: ...................

Điện thoại: ..............Fax:, ....................Email: ...................Website (nếu có):...................

Đại diện theo pháp luật

Họ và tên: ...........................................Chức vụ: ......................Quốc tịch: .......................

Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (phần dành cho cơ sở là tổ chức trực thuộc pháp nhân)

- Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ/đánh giá: .......................................................

- Địa chỉ cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ/đánh giá hoặc chi nhánh (nếu có):

+ Cơ sở 1: ..................................................+ Cơ sở 2: .....................................................

được thành lập theo Quyết định số ............, ngày..........của ............................................

- Điện thoại: .........................Fax: ......................................E.mail: ....................................

- Phạm vi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ/đánh giá: ..........................................................

- Quy mô đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ/đánh giá: ..........................................................

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nói chung và phạm vi hoạt động được quy định trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline:  0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận