Miễn thuế môn bài dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Thuế môn bài là mức thuế mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá cụ thể và rõ ràng, thế hiện trong các văn bản pháp luật, tuy nhiên trong quá trình thành lập doanh nghiệp, mức thuế môn bài vẫn đang là vấn đề mà các doanh nghiệp đang băn khoăn, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ về các bậc thuế, mức thuế, thời gian nộp, cũng như quy định về xử phạt vi phạm thuế môn bài.

Luật Thành Đô trận trọng gửi tới Quý doanh nghiệp bài viết: “Miễn thuế môn bài dành cho doanh nghiệp mới thành lập”, bài viết này sẽ chỉ rõ các trường hợp được miễn thuế môn bài theo quy định mới nhất của pháp luật để doanh nghiệp làm căn cứ định hướng thành lập công ty.

Trước ngày 25/02/2020 các quy định về lệ phí môn bài vẫn áp dụng theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, theo đó tại Điều 3 quy định có 7 trường hợp được miễn thuế môn bài, bao gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020, điểm mới về quy định miễn thuế môn bài, thuận lợi gì cho doanh nghiệp?  Có hay không việc thành lập mới công ty, chi nhánh, địa điểm kinh doanh mà không phải nộp thuế môn bài?

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập mới, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020, có một số điểm đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo cá nhân và tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đang có dự định thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, từ ngày 25/02/2020, ngoài 07 trường hợp nêu trên sẽ có thêm 03 trường hợp được miễn thuế môn bài, cụ thể:

1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Trường phổ thông công lập và mầm non công lập

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian được miễn lệ phí môn bài tính từ ngày 25/02/2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 thì miễn lệ phí môn bài theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, Nghị định 22/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về khai, nộp lệ phí môn bài. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau: Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn; trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau: Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động; trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra hoạt động.

Theo đó, Nghị định mới đã tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu mới thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tuy rằng giá trị khoản miễn thuế môn bài là không quá lớn, nhưng đã góp phần không nhỏ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khởi sự kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh của công ty hay văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, giúp giảm thiểu một phần về tài chính, tiết kiệm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính sau thành lập. Việc bổ sung đối tượng miễn thuế môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như quy định việc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu là cơ hội tốt thúc đẩy các cá nhân, tổ chức tiến tới việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm phần đáng kể về chi phí cũng như thời gian và quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Đây là giai đoạn tốt nhất để các cá nhân, đơn vị, tổ chức tiến hành các thủ tục thành lập mới công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chuyển đổi loại hình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận