PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU

N____/O_______-A_______ Ngày     /        /

 

Tên dịch vụ: Thành lập Doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh

THÔNG TIN CUNG CẤP

Tt

Tiêu chí

 

Nội dung

[!] Lưu ý của Luật sư

1

Tên Doanh nghiệp

     

1.1

Tên tiếng Việt

:

 

[!] Không đặt tên trùng, tương tự gây nhầm lẫn

1.2

Tên tiếng Anh

:

 

1.3

Tên viết tắt

:

 

2

Địa chỉ trụ sở

:

 

[!] Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn, phường/xã, quận /huyện, tỉnh /thành phố; [!] không sử dụng căn hộ chung cư.

3

Ngành nghề kinh doanh

:

NN 1:

 

NN 2:

 

NN 3:

 

NN 4:

 

NN 5:

 

NN…

[!] Cần tham vấn Luật sư đối với nghành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc cấm kinh doanh

4

Mức vốn điều lệ

:

Bằng số:

Bằng chữ:

[!] Có thể tham vấn Luật sư về mức vốn điều lệ

5

Người đại diện theo pháp luật

     

5.1

Họ Và Tên

:

   

5.2

Chức danh

:

 

[!] Ghi rõ chức vụ Giám đốc, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT

6

Thành viên sáng lập

   

[!] Cần tham vấn Luật sư về tư cách pháp lý để tham gia

6.1

Thành viên thứ 1

     

(i)

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

:

   

(ii)

CMND hoặc Hộ chiếu

:

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

[!] CMND còn thời hạn sử dụng 15 năm, Hộ chiếu còn hạn; thông tin rõ ràng, không tẩy xoá

(ii)

Hộ khẩu thường trú

:

 

[!] Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn, phường/xã, quận /huyện, tỉnh /thành phố

(iv)

Nơi ở hiện tại

:

 

(v)

Số vốn góp

:

Bằng chữ:

Bằng số:

 

6.2

Thành viên thứ 2

     

(i)

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

:

   

(ii)

CMND hoặc Hộ chiếu

:

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

[!] CMND còn thời hạn sử dụng 15 năm, Hộ chiếu còn hạn; thông tin rõ ràng, không tẩy xoá

(ii)

Hộ khẩu thường trú

:

 

[!] Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn, phường/xã, quận /huyện, tỉnh /thành phố

(iv)

Nơi ở hiện tại

:

 

(v)

Số vốn góp

:

Bằng chữ:

Bằng số:

 

6.3

Thành viên thứ 3

     

(i)

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

:

   

(ii)

CMND hoặc Hộ chiếu

:

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

[!] CMND còn thời hạn sử dụng 15 năm, Hộ chiếu còn hạn; thông tin rõ ràng, không tẩy xoá

(ii)

Hộ khẩu thường trú

:

 

[!] Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn, phường/xã, quận /huyện, tỉnh /thành phố

(iv)

Nơi ở hiện tại

:

 

(v)

Số vốn góp

:

Bằng chữ:

Bằng số:

 

TÀI LIỆU CUNG CẤP

Đối với trường hợp thành lập mới

Tt

Tên tài liệu

 

Đặc điểm

Số lượng

1

CMND hoặc Hộ chiếu

:

Bản sao có chứng thực của UBND xã, phường, trấn ([!] bất kỳ xã, phường, thị trấn nào trên lãnh thổ Việt Nam)

2 bản / 1 thành viên

2

Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu chứng chỉ)

 

Bản sao có chứng thực của UBND xã, phường, trấn ([!] bất kỳ xã, phường, thị trấn nào trên lãnh thổ Việt Nam)

2 bản

Đối với trường hợp thay đổi

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế (đối với trường hợp chưa có mã số doanh nghiệp)

 

Bản sao có chứng thực của UBND xã, phường, trấn ([!] bất kỳ xã, phường, thị trấn nào trên lãnh thổ Việt Nam)

2 bản

2

Các tài liệu khác

 

Trao đổi cụ thể phù hợp với từng nội dung thay đổi

 
           

 

[!] Xin lưu ý: Để đảm bảo tiến độ công việc, kính đề nghị Quý khách sớm đáp ứng yêu cầu của Thành Đô trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi mẫu này.

Trân trọng cảm ơn !

Ls – GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

Điện thoại : 04.6680 6683                              Fax: 04.6680 6683

Hot line: 0982 976 486/ 0914315886

Mail: luatthanhdo@gmail.com       

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận