Quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại

Một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân là khuyến mại. Thương nhân sẽ sử dụng các hàng hóa, dịch vụ của mình để khuyến mại nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, xúc tiến quá trình kinh doanh của mình. Vậy pháp luật quy định cụ thể về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại như thế nào?   

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về Quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Thương mại năm 2005;

2. Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI, DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI

2.1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Tại Điều 93 Luật Thương mại năm 2005 quy định: Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều kiện để hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Theo Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp được hiểu là những hàng hóa không nằm trong danh sách cấm khuyến mại.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.”

Theo đó những hàng hóa không được khuyến mại bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh; những dịch vụ không được khuyến mại bao gồm dịch vụ khám, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

2.2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Tại Điều 94 Luật Thương mại năm 2005 quy định về hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại thương nhân có thể dùng hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

III. HẠN MỨC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI, ĐƯỢC KHUYẾN MẠI

Theo quy định của Luật thương mại 2005, Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

Tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định như sau:

- Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

+ Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ trừ trường hợp tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

+ Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trừ trường hợp tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

+ Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung thì thương nhân áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. 

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 

+ Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

+ Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho các loại hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, luật thương mại cùng các văn bản liên quan đã có quy định rõ ràng về các loại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại cũng như hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại, trường hợp thương nhân vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về Quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận