Quy định về chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ được công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan và đi vào hoạt động khi được công nhận. Tuy nhiên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị chấm dứt hoạt động nếu đại lý này có các hành vi phạm quy định của Luật hoặc chính các đại lý này có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động. Vậy pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp phải chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về Quy định về chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật hải quan 2014;   

- Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

- Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Theo quy định của Luật Hải quan thì thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

Đại lý làm thủ tục hải quan là tổ chức sẽ thực hiện các thủ tục hải quan, tổ chức này phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan, đáp ứng các điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đồng thời có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định của Luật hải quan.

Theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (được sửa đổi bởi Thông tư số 22/2019/TT-BTC) thì đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị chấm dứt hoạt động khi thuộc các trường hợp sau đây:

- Đại lý làm thủ tục hải quan bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng cấm; trốn thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đại lý làm thủ tục hải quan có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan;

- Đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng theo 3 trường hợp nêu trên mà đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan;

- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động đối với trường hợp phía trên mà đại lý làm thủ tục hải quan không có đề nghị hoạt động trở lại;

- Doanh nghiệp hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản;

- Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động: đối với trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị chấm dứt hoạt động thì có công văn gửi Tổng cục Hải quan theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Như vậy, đại lý làm thủ tục hải quan nếu vi phạm các quy định của pháp luật, thuộc một trong các trường hợp phải chấm dứt hoạt động hoặc đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động thì Tổng cục hải quan sẽ ra quyết địịnhchấm dứt hoạt động đại lý hải quan. Trong thời hạn quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Khi đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động thì mã số của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị thu hồi và hết giá trị sử dụng.

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về Quy định về chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận