TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Chào bán cổ phần là việc công ty cổ phần tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức: chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ. Khi công ty bán cổ phần ra bên ngoài (không bán cho cổ đông hiện hữu) để huy động vốn, công ty phải thực hiện thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào cổ phần ra công chúng. Việc chào bán cổ phần ra công chúng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoáng và sẽ dễ dẫn tới tình trạng công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng. Để đơn hóa thủ tục hành chính và hạn chế việc công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng, các công ty thường lựa chọn hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết về trình tự, thủ tục tăng vốn điều thông qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp 2014;

2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số 20/2015/TT-BKĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần trực tiếp cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng. Trình tự, thủ tục thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ tuân theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp. Để thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ, Quý khách hàng thực hiện trình tự, thủ tục sau đây:

a. Hồ sơ, tài liệu

Theo quy định tại điều 123 Luật doanh nghiệp, hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có những nội dung sau: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại; (iii) thời điểm, hình thức chào bán cổ phần; (iv) họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ.

- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

b. Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

c. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhận được hồ sơ hợp lệ.

d. Kết quả: Thông báo về việc chấp nhận phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ

Sau mười (10) ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

a. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

Theo quy định tại điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thực hiện theo theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.

- Thông báo về việc chấp nhận phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của phòng đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

- Công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Trường hợp, quá thời hạn phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Mức phạt vi phạm phụ thuộc vào số ngày vượt quá thời hạn phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp nếu công ty bán cổ phần với giá trị cao hơn mệnh giá được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phần chênh lệch giữa giá trị cổ phần đã bán với mệnh giá cổ phần được coi là thặng dư vốn cổ phần. Phần thặng dư vốn cổ phần không được ghi nhận là vốn điều lệ của công ty và không bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

c. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (điều 31 Luật doanh nghiệp 2014).

d. Kết quả: Sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty.

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ do công ty chào bán cổ phần riêng lẻ. Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486 – 091.908.9888

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: Khu B3, L03 Shop House 24h, Đường Tố Hữu, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 3789 8686                    Fax: 024 6680 6683

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận