THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, thị trường kinh doanh bất động sản đang ngày càng sôi động và thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Để kinh doanh bất động sản, trước tiên Quý khách hàng cần tiền hành thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Theo quy định của pháp luật thì kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp, nhằm đơn giải hóa thủ tục thành công ty kinh doanh bất động sản, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

2. Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;

3. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản;

4. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.;

5. Nghị định số 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về luật doanh nghiệp;

6. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế và hoạch đầu tư;

7. Thông tư số 20/2015/TT-BKĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Điều kiện kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, Quý khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau khi kinh doanh bất động sản:

- Phải thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

- Có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng. Hiện nay, vốn pháp định được xác định thông qua vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, Quý khách hàng sẽ không phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định khi kinh doanh các dịch vụ: môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, hoặc thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ, và không thường xuyên.

2. Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

2.1. Ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của luật doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, các ngành nghề kinh doanh của Công ty phải được mã hóa theo mã ngành cấp bốn quy định tại Quyết định 337/QĐ-BKH và Quyết định 10/2007/QĐ-TTg. Để thành lập công ty kinh doanh bất động sản, Quý khách hàng có thể tham khảo các ngành nghề sau:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Mã ngành: 6820

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành 6810.

Ngoài các ngành nghề trên, Quý khách hàng có thể đăng ký kinh doanh bổ sung thêm một số ngành, nghề khác có liên quan đến các hoạt động như xây dựng, sản xuất hoặc thương mại. Luật Thành Đô sẽ tư vấn cụ thể cho Quý khách hàng các ngành nghề kinh doanh tùy theo điều kiện, khả năng và thế mạnh của Quý khách.

2.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

a. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại điều 22 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng cần cung cấp các tài liệu:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập (áp dụng đối với công ty cổ phần, theo mẫu thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

4. Danh sách thành viên (áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo mẫu thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

5. Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông là cá nhân và của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và văn bản ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp đối với trường hợp cổ đông là tổ chức.

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với cổ đông/thành viên là nhà đầu tư nước ngoài

6. Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty Luật Thành Đô và người thành lập doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân ủy quyền cho Công ty Luật Thành Đô thực hiện thủ tục thành lập Công ty.

Lưu ý:

- Đối với tên doanh nghiệp: Theo quy định của luật doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp phải đảm bảo không gây nhầm lẫn, không bị trùng với các doanh nghiệp khác, hoặc vi phạm điều cấm của pháp luật. Các luật sư, và chuyên viên của Luật Thành Đô sẽ tra cứu, và hỗ trợ Quý khách trong việc đặt tên, và tra cứu tên doanh nghiệp.

- Về trụ sở chính của doanh nghiệp: Quý khách cần lưu không đặt trụ sở chính của Công ty tại khu tập thể hoặc nhà trung cư. Đối với nhà tập thể, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp Quý khách phải cung cấp bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất.

b. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại điều 27 Luật doanh nghiệp 2014, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2.3. Đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo công khai việc thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc đăng tải công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc phải thực hiện theo quy của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp Quý khách hàng không thực hiện thủ tục đăng công thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng bố bố không đúng thời hạn quy định (30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), Quý khách có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 VNĐ theo quy định tại điều 26 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP và buộc phải thực hiện thủ tục đăng công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

3. Khắc dấu pháp nhân và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu

Từ ngày 01/07/2015, khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp sẽ có quyền tự quyết định về số lượng con dấu, hình thức và nội dung con dấu. Tuy nhiên nội dung con dấu phải bao gồm các thông tin mã số doanh nghiệp và về tên doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu. Cơ quan Công an không cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và không quản lý con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng tải công khai mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp sử dụng con dấu.

Sau khi Luật Thành Đô nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật Thành Đô sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu và đăng tải công khai mẫu dấu của Quý khách trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thông báo về việc sử dụng mẫu dấu bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu (theo mẫu tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

- Hợp đồng dịch vụ về việc ủy quyền cho Công ty Luật Thành Đô thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu.

- Cơ quan giải quyết: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết việc đăng công bố sử dụng mẫu dấu: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Kết quả Quý khách hàng nhận được

Sau khi kết thúc quy trình thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, Quý khách hàng nhận được các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản gốc).

- Giấy biên nhận về việc đăng tải thông tin mẫu của doanh nghiệp (01 bản gốc).

- Dấu chức danh (01 bản gốc).

- Dấu pháp nhân (01 bản gốc). 

- Hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp (01 bản gốc).

- Các biên lại về việc nộp phí, lệ phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Ngoài các tài liệu trên, Luật Thành Đô sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp như:

Hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục phát hành hóa đơn, hoặc các thủ tục liên quan đến việc kê khai, nộp thuế doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486 – 091.908.9888

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: Khu B3, L03 Shop House 24h, Đường Tố Hữu, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 3789 8686                    Fax: 024 6680 6683

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận