DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp và đại diện cho doanh nghiệp giao dịch với khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện để mở rộng hoạt động kinh doanh nhưng lại chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý thành lập, chi phí, thời gian thực hiện cũng như là các công việc cần thiết để thành lập một văn phòng đại diện. Luật Thành Đô xin trân trọng cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện uy tín và chuyên nghiệp đến với khách hàng như sau:

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 cảu Bộ Tài chính Quy định biểu mẫu thực hiện nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại.

II. DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài, mặt khác doanh nghiệp cũng có thể lập nhiều văn phòng đại diện tại trên cùng một quận, huyện, cùng một tỉnh thành phố hoặc các tỉnh thành phố khác nhau.

1. Quy trình thành lập văn phòng đại diện

Bước 1: Luật Thành Đô tiếp nhận yêu cầu và tư vấn cho khách hàng.

Luật Thành Đô tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ.

Luật Thành Đô tiến hành soạn thảo hồ sơ dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp; Sau đó hướng dẫn khách hàng ký và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện sau khi đã được hoàn thiện sẽ được Luật Thành Đô tiến hành nộp lên cơ quan thẩm có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời gian cơ quan thẩm có thẩm quyền cấp phép nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ luôn sát sao theo dõi để đảm bảo khách hàng nhận được kết quả đúng tiến độ.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Luật Thành Đô thay mặt khách hàng nhận kết quả từ cơ quan thẩm có thẩm quyền cấp phép; sau đó tiến hành bàn giao các giấy tờ/tài liệu có liên quan cho khách hàng.

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

2.1. Trường hợp thành lập văn phòng đại diện của công ty trong nước

Bộ hồ sơ gồm:

- Thông báo lập văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Tên văn phòng đại diện dự định thành lập;

+ Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;

+ Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;

+ Thông tin đăng ký thuế;

+ Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn) của người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực.

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện.

Thẩm quyền thụ lý hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư của các tỉnh hoặc thành phố.

Thời gian thực hiện: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.2. Trường hợp thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Chỉ có chức năng đại diện cho công ty giao dịch với khách hàng.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài năm 2017

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện

Lưu ý: Các tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền thụ lý hồ sơ:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao đối với trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) đối với việc thành lập Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Nếu Quý khách còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này thì có thể liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: P409, Tòa nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 6681 7203 Fax: 024 6681 7203

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận