Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc tổ chức, cá nhân chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh và thu lợi nhuận. Hiện nay, nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của các Nhà đầu tư ngày một tăng cao. Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các Nhà đầu tư trong việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách bài viết Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Văn bản pháp luật có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Để đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay để nhằm đảm bảo các khoản tiền kinh doanh là đúng mục đích, kiểm soát dòng tiền Việt Nam ra nước ngoài.

Các điều kiện đầu tư ra nước ngoài như sau:

Hiện nay theo Điều 60 Luật Đầu tư 2020, Doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện bao gồm:

(1) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này;

(2) Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 53 của Luật này và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư năm 2020;

(3) Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép;

(4) Có quyết định đầu tư ra nước ngoài;

(5) Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

III. HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; (đề nghị cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài)

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài (được quy định tại điều 59 Luật đầu tư);

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng.

(Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép).

Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

IV. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu

Thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ cấp phép

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

V. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các Nhà đầu tư, hiện nay Luật Thành Đô đang cung cấp ba gói dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể như sau:

Gói dịch vụ thứ nhất: Khách hàng sử dụng trọn gói dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Luật Thành Đô.

Nếu khách hàng lựa chọn sử dụng gói dịch vụ này, Quý khách sẽ được:

- Luật Thành Đô tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc có liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Luật Thành Đô xây dựng và dự thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Luật Thành Đô sẽ đại diện Quý khách liên hệ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình nộp, sửa đổi, bổ sung, giải trình và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật Thành Đô hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Quý khách.

Thời gian thực hiện: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Trần Đình Quyền

Gói dịch vụ thứ hai: Luật Thành Đô chuẩn bị tài liệu, Quý khách tự xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Nếu Quý khách sử dụng gói dịch vụ này, Luật Thành Đô chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc có liên quan về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Xây dựng và dự thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Hướng dẫn, phối hợp với Quý khách để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Phương án thứ ba: Tư vấn miễn phí cho khách hàng.

Đối với gói dịch vụ này, Luật Thành Đô tư vấn miễn phí cho Quý khách khi Quý khách thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Việc tư vấn của Luật Thành Đô bao gồm:

- Tư vấn cho Quý khách các điều kiện cần phải đáp ứng khi Quý khách xin cấp phép.

- Hướng dẫn Quý khách chuẩn bị một số tài liệu có liên quan.

- Hướng dẫn Quý khách quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ tư vấn liên quan đến Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo các bài viết tư vấn về thủ tục đầu tư khác trong chuyên mục tư vấn đầu tư của Luật Thành Đô. Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận